Gå til sygdomsliste

Sygdom Spiserørskræft
Stadie Stadie 2
Fase Fase 2
Kort titel Cetiri
Forsøgets lange titel Fase II forsøg med Cetuximab og Irinotecan (Cetiri) til patienter med platin-resistent esofagus- eller ventrikelcancer.
Overordnede formål At finde et nyt effektivt anden linie behandlingsregime til patienter med lokalavanceret eller metastaserende esofagus- eller ventrikelcancer, der er progredieret under 1. linie behandling eller 6 måneder efter.
Undersøgelsesdesign Et åbent, multicenter fase II forsøg, der skal undersøge effekten af kombinationen af Irinotecan og cetuximab (Erbitux) givet hver anden uge til patienter med lokalavanceret eller metastaserende esofagus- eller ventrikelcancer efter progression af første linie behandling.
Primære endpoints
 • Responsrate
 • Tid til progression
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Median overlevelse
 • Korrelation mellem effekt af behandling og tumormarkører
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom eller planocellulært carcinom i esofagus eller ventrikel, non-resektabel eller metastatisk sygdom.
 • Patienter med målbar eller ikke målbar sygdom (i henhold til recist- kriterierne).
 • Progressiv sygdom under adjuverende behandling (eller inden for 6 måneder efter afslutning) eller progression under første linie behandling (eller indenfor 6 måneder efter behandling).
 • Tidligere behandling med et platinholdigt kemoterapeutikum
 • Tilstrækkelig hæmatologisk funktion
 • Normal leverfunktion med bilirubin ≤ 1,5 x UNL
 • PS (WHO) 0-1
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med Irrinotecan, cetuximab eller anden hæmmer af EGFR
 • Aktiv infektion.
 • Tidligere eller anden samtidig kræftsygdom (basealcellekarcinom og in situ cervical cancer undtaget).
Behandling Cetuximab 500 mg/m iv dag 1 hver 2. uge, Irinotecan 180 mg/m iv dag 1 hver 2. uge.
Behandlingen fortsætter indtil progression og/eller uacceptable bivirkninger eller hvis patienten ønsker at ophøre med behandlingen
Planlagt antal patienter 55
Startdato 27-01-2009
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr EUDRACT nr. 2008-006168-12
Diverse Ovenstående behandling gives i enhederne for eksperimentel kræftbehandling i Odense og Aalborg. Behandlingen koordineres af det nationale koordinationsudvalg for eksperimentel kræftbehandling - NKU, Sundhedsstyrelsen.
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 11-04-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat