Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CIRRO IP13

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har endetarmskræft, og du skal have samtidig stråle- og kemoterapi, kan du deltage i dette forsøg. Man undersøger, om forskellige slags scanninger under strålebehandlingen kan bruges til at forudsige, hvordan kræftknuden reagerer på stråle- og kemoterapien.
Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, hvilket betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Du skal have taget en biopsi af din tumor, inden du starter på forsøgsmedicinen. Hvis der er blevet taget en prøve ved din sidste behandling, kan den muligvis bruges.

Forsøget består af to dele:
 • Del 1: Du skal tage stoffet hver dag i 8 uger, hvorefter du skal tage stoffet 1 gang om ugen.
 • Del 2: Du vil få stoffet i den dosis, vi har bestemt i del 1
INCB050465 kan du tage som tablet derhjemme, mens du får bendamustin og obinutuzumab dirkete i dine blodårer gennem et drop. De to stoffer får du ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Kontrol
Mens forsøget står på, skal du løbende til kontrol, hvor du også bliver scannet. Du skal møde op på klinikken 4 gange i løbet af den første måned. Fra 2.-12. måned skal du besøge hospitalet hver 4. uge og derefter hver 8. uge.

Du skal også til kontrol cirka 1 måned efter, at du er færdig med hele forsøgsbehandlingen.

Så længe kan du være med i forsøget
Du vil få behandlingen så længe, at medicinen virker på din sygdom, og så længe du kan tåle den. Behandlingsperioden er dog sat til maximalt 32 måneder.

Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Kendte bivirkninger til INCB050465 er:
 • Kvalme
 • Diarré
 • Opkastninger
 • Et lavt antal hvide blodlegemer, som kan øge risikoen for infektioner
 • Træthed
 • Lavt kaliumindhold i blodet
 • Feber
Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Incyte Corporation

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-001624-22, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03126019, Sponsor protokol nr.: INCB 50465-203

 • Denne side er sidst opdateret: 08-09-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat