Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Kort titel CIRRO IP13
Forsøgets lange titel 18F-FMISO-PET, 18F-FDG-PET/CT, DWI-MR og DCE-MR scanninger som prædiktorer for respons på kemoterapi/radioterapi af patienter med analcancer
Overordnede formål
  • At undersøge om forskellige billedmodaliteter kan forudsige effekt/respons af kemoterapi/strålebehandling af patienter med analcancer
Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital
  • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 08-09-2019

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat