Gå til sygdomsliste

Sygdom Hoved-halskræft
Kort titel MR-scanning
Forsøgets lange titel Gentagne diffusionsvægtede MR-skanninger af hovedhalscancer patienter i strålebehandlingsforløb
Overordnede formål
 • At kortlægge diffusionskarakteristiska i hoved-hals-tumorer og deres lymfeknudemetastaser ved hjælp af diffusionsvægtede MR-skanninger og følge disse over tid i løbet af et strålebehandlingsforløb og ved efterfølgende kontrol
Inklusionskriterier
 • Patienter, der skal modtage kurativ stråleterapi for primær hoved-hals cancer
Eksklusionskriterier
 • Pacemaker, eller anden elektronik indopereret
 • Metal i kroppen, herunder indopereret metal (tandproteser m.v.) i det skannede område
 • Klaustrofobi
 • Psykiske lidelser
 • Dårlig almentilstand
 • Kendt allergi overfor Gadolinium kontrast (meget sjældent)
Behandling I forbindelse med projektet udføres i alt ca. 14 MR skanninger ekstra sammenlignet med standard praksis.
 • Før strålebehandling: Standard planlægnings MR-undersøgelse suppleret med en diffusionsvægtet sekvens og en dynamisk kontrastsekvens.
 • Under strålebehandling: MR-skanning med diffusionssekvenser (DWI) to gange om ugen i 5 - 6 uger
 • Efter strålebehandling: MR-skanning med diffusionssekvenser (DWI) 2 og 6 uger efter afsluttet strålebehandling
Planlagt antal patienter 25
Startdato September 2013

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 29-09-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat