Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ANBRA II

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Analkræft
Stadie 2 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har analkræft, og kræftknuden måler 4 cm eller mere i omkreds, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Behandlingen består af kemoterapi og to slags strålebehandling - standard strålebehandling og indvendig strålebehandling . Forsøget undersøger, hvor godt behandlingen virker. Formålet er at fjerne kræften helt.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Udvendig strålebehandling suppleret med kemoterapi er standardbehandling af kræft i analkanalen.

Dette forsøg undersøger, om man kan øge behandlingseffekten ved at kombinere standardbehandlingen med brachyterapi (indvendig strålebehandling).

Man undersøger både effekten på kræften og behandlingens bivirkninger.

-

Bracchyterapi kaldes også for indvendig strålebehandling. Strålingen kommer fra små stykker radioaktivt iridium i tynde rør, som lægen lægger i kræftknuden eller tæt på den. Derved kan strålingen præcist ramme det syge væv.

Formål Forsøget vil undersøge effekten af at kombinere udvendig og indvendig strålebehandling på patienter, der har kræft i analkanalen.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har amyloidose
 • Din sygdom kan følges med blodprøver
 • Et eller flere organer er påvirket af sygdommen
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er behandlet for AL-amyloidose eller myelomatose
 • Du har eller tidligere har haft myelomatose
 • Du har en hjerte-kar-sygdom
 • Det er planlagt, at du skal have en stamcelletransplantation i løbet af de første 6 måneder
 • Du er kendt med HIV, hepatitis B eller C
 • Du har nervebetændelse (perifer neuropati)


Forsøgsmetode Forsøget er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.
Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning:
 • Gruppe A: CyBorD
 • Gruppe B: CyBorD + daratumumab

Daratumumab og bortezomib vil blive givet som en indsprøjtning i underhuden.

Cyklophosphamid og dexamethason vil du enten få som en tablet eller på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Så længe varer forsøget
Alt i alt varer forsøget seks år med screening, behandling og langsigtet opfølgning. Du vil højst få daratumumab i to år

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på og efter dets afslutning. Her vil du bl.a. få taget blodprøver, få undersøgt dit hjertes funktion og blive bedt om at udfylde et spørgeskema.

Bivirkninger ved behandlingen På minmedicin.dk kan læse om bivirkninger til de enkelte stoffer:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 20-02-2012

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat