Gå til sygdomsliste

Prospektive PET

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Kort titel Prospektive PET
Forsøgets lange titel Anvendelse af 18F-FDG positions emissions topografi (PET) i den tidlige responsevaluering ved diffust storcellet B-celle lymfom
Overordnede formål At evaluere ”timing”, metode og forløb af det metaboliske respons ved diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) i det meget tidlige behandlingsforløb bedømt ved sekventielt udførte PET scanninger efter hver af de første 3 (-4) behandlingserier evalueret efter internationalt anerkendte kvalitative og semikvantitative metoder.
Undersøgelsesdesign Prospektivt multicenter non-interventionsstudie uden randomisering.
Primære endpoints
  • Progression free survival
Sekundære endpoints
  • Overall survival
  • Behandlingsrespons efter afsluttet behandling
Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 30-08-2012

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat