Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DALIAH

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk myeloproliferative sygdomme, Myelofibrose (MF), Polycytæmia Vera (PV)
Forklaring Hvis du for nyligt har fået konstateret primær myelofibrose, polycytæmia vera eller essentiel trombocytose, kan dette forsøg være en mulighed. Forsøget sammenligner 3 standard lægemidler, alle lavet til at bremse din sygdom. I forsøget får du et af lægemidlerne. Forskerne sammenligner deres effekt, hvor mange bivirkninger der eventuelt opstår, og hvordan medicinen påvirker livskvaliteten.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Man behandler myelofibrose, polycytæmia vera og essentiel thrombocytose ens. Undersøgelser har nemlig vist, at de tre sygdomme hos mange patienter har den samme ændringen i et gen kaldet JAK2-genet.

I mange år har man brugt en form for kemoterapi kaldet Hydroxurea til at behandle sygdommen.

Senere har man fundet ud af, at man også kan bruge et stof kaldet interferon, og at det muligvis har en kraftigere og længerevarende effekt end Hydroxurea.

Derfor sammenligner man i dette forsøg effekten og bivirkninger af Hydrosurea og Interferon.
Interferon kommer i to udgaver, PegIntron® og Pegasys®. I forsøget får man enten et af de to lægemidler eller Hydroxurea.

Hvad er interferon?

Interferoner er proteiner, som immunforsvarets celler bruger til at kommunikere med hinanden. Interferonerne kobler sig på andre immunceller og aktiverer dem, så de bekæmper infektioner og tumorer.

Kunstigt fremstillede versioner af proteinet kan bruges som immunterapi. Stoffet giver immunforsvaret et boost, så det bedre bekæmper kræften. Interferoner kan også direkte bremse kræftcellernes vækst.

Formål Forsøget skal finde ud, om Hydrea®, PegIntron® eller Pegasys® har den bedste effekt.

Det skal også finde frem til den dosis af de to interferon-lægemidler, der giver bedst effekt og færrest bivirkninger.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er fyldt 18 år
 • Du har for nylig fået stillet diagnosen myelofibrose, polycytæmia vera eller essentiel thrombocytose
 • Sygdommen er behandlingskrævende, dvs:
 • Du har behov for blodtapning
 • Du har forhøjet antal hvide blodlegemer
 • Du har forhøjet antal blodplader
 • Du har vægttab, nattesved, feber
 • Du har hudkløe
 • Du har generende miltforstørrelse
 • Du har haft blodpropper.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er gravid eller ikke bruger prævention
 • Du har anden kræftsygdom
 • Du ikke uden hjælp kan klare daglige gøremål og personlig hygiejne (Performance status 3)
 • Dine blodrøver ikke er tilfredsstillende
 • Du har haft depression (diagnose stillet af psykiater)
 • Du har stofskiftesygdom, hjertesygdom eller leverbetændelse
 • Du har epilepsi
 • Du er overfølsom overfor nogle af de stoffer der indgår i forsøget.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt forsøgsdeltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får hvilket af de 3 lægemidler.

Hvis du er under 60 år, indgår Hydroxurea ikke i lodtrækningen.
Sådan foregår behandlingen Alt efter lodtrækningen får du et af de tre stoffer:
 • Pegasys® får du ambulant på hospitalet som indsprøjtninger under huden. Du starter med en dosis på 45ug en gang om ugen, der hen ad vejen øges til max 90ug
 • PegIntron®får du på hospitalet som indsprøjtninger under huden. Behandlingen er ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt. Du starter med en dosis på 30ug en gang om ugen, som hen ad vejen øges til max 50ug
 • Hydroxurea skal du tage som 1-4 kapsler dagligt. Du kan tage medicinen derhjemme, og behøver ikke være indlagt.
Uanset hvilket stof du skal have, øger man undervejs dosis indtil man når den passende effekt. Derfor er det ikke sikkert, at du når den slutdosering, der er angivet her.

Du får undervejs en knoglemarvsundersøgelse og får taget blodprøver, så lægerne kan sammenligne effekten af de tre stoffer.

Derudover måler forskerne også i hvor høj grad ændringen i JAK2-genet forsvinder, og hvor længe virkningen holder.

BEHANDLINGSSTOP
Behandlingen stopper, hvis sygdommen bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Hydroxurea:
 • Hæmning af knoglemarven.
 • Diarre
 • Forstoppelse
PegIntron® og Pegasys®
 • Hududslæt, kløe.
 • Koncentrationsbesvær
 • Depression, angst
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Hæmning af knoglemarven
 • Mundtørhed
 • Diarre
 • Kvalme, opkastninger
 • Rødme på indstiksstedet
 • Influenzalignende symptomer (feber, muskelsmerter)
 • Nedsat appetit og vægttab


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr. 2011-001919-31. ClinicalTrials.gov nr. NCT01387763.
 • Denne side er sidst opdateret: 01-04-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat