Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: IDO malign melanom

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har modermærkekræft med spredning, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I behandlingen får du en vaccination med et stof kaldet IDO/survivin peptid sammen med standard kemoterapi. Man undersøger virkningen af denne kombination. Det gør man blandt andet ved PET-CT skanninger og ved at måle immunceller i dit blod og kræftvæv.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Flere behandlinger med såkaldte tyrosin kinase hæmmere, er effektive mod nyrekræft, der er vendt tilbage eller har spredt sig.

To af dem hedder sorafinib eller sunitinib. Disse stoffer hæmmer specielle vækstveje, som kræftcellerne bruger.

Desværre finder kræftcellerne ofte andre vækstveje efter nogen tid.

I dette forsøg undersøger lægerne derfor, om man kan få kræften til at skrumpe eller holde sig i ro med et forsøgsstof kaldet cabozantinib, der hæmmer flere forskellige vækstveje.

Man sammenligner stoffet med den behandling - everolimus - man normalt giver patienterne.

Formål Forsøget skal undersøge, hvilken behandling der virker bedst, når målet er at få kræften til at skrumpe eller til at holde sig i ro.

Lægerne undersøger også hvilken behandling, patienterne bedst kan tåle.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har nyrekræft af typen renacellekarcinom med såkaldt clear celle komponent
 • Man kan se udbredelsen af din kræftsygdom på en CT scanning
 • Du har modtaget en eller 2 forskellige behandlinger for kræften af typer VEGFR tyrosin kinase inhibitorer, f.ex. sorafinib eller sunitinib
 • Kræften ikke længere holder sig i ro
 • Du ikke længere har alvorlige bivirkninger fra anden behandling
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2).


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået everolimus, temsirolimus eller cabozantinib
 • Du har fået Bevacizumab eller andet antistof indenfor 4 uger
 • Du har fået strålebehandling indenfor 4 uger eller fået radioaktiv behandling indenfor 6
 • Du har fået strålebehandling mod knogler indenfor de seneste 2 uger
 • Du har gener fra hjernemetastaser
 • Du får blodfortyndende medicin
 • Du har anden alvorlig sygdom
 • Kræften har spredt sig til bronchierne eller er vokset ind i i dine lungekar
 • Du har haft en anden kræftsygdom indenfor de sidste 2 år
 • Du har såkaldt forlænget QT interval i hjertet
 • Du får prednisolon.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem tilfældigt op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med cabozantinib. Den anden gruppe får standardbehandling med everolimus.

Sådan foregår behandlingen Behandlingen består af tabletter. Det gælder både forsøgs- og standardmedicinen.

Du tager den første dosis forsøgsmedicin på hospitalet og bliver observeret for at sikre at du tåler medicinen.

De næste doser skal du tage hjemme en gang dagligt og helst på ca. samme tidspunkt hver dag.

Du møder op til besøg hver 2. uge i de første 8 uger., og derefter hver 4. uge, til du afslutter behandlingen.

Du får lavet CT- eller MR- og knoglescanninger før behandlingen starter, og får det herefter hver 8. uge i løbet af det første år og herefter hver 12. uge.

Man gentager knoglescanningerne hver 16. uge, hvis din scanning inden behandlingen viste, at din kræftsygdom har bredt sig til knoglerne.

Du skal udfylde spørgeskemaer om dit helbred og livskvalitet hver 4. uge i de første 24 uger og herefter hver 8. uge.

BEHANDLINGSSTOP
Du kan få behandlingen så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Cabozantinib:
 • Hududslæt, tør hud, rødme, hårtab, ændring af hårfarve, alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder.
 • Hovedpine, svimmelhed
 • Ledsmerter, muskelkramper
 • Nedsat mængde calcium i blodet
 • Mangel på hvide blodlegemer (giver tendens til infektion), øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, nedsat proteinmængde i blodet
 • Forhøjet blodtryk, talebesvær, halsbetændelse
 • Smagsforstyrrelser, mundbetændelse, smerter i tungen, synkebesvær, betændelse i slimhinder, kvalme, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, diarré, forhøjet galdefarvestof (gulsot), leverpåvirkning
 • Nedsat appetit, vægttab, træthed, kraftesløshed
Everolimus:
 • Nedsat appetit, vægttab, træthed, kraftesløshed
 • Smagsforstyrrelser, mundbetændelse, kvalme, opkastning, diarré
 • Lungebetændelse, næseblod, væskeophobning i fx arme og ben
 • Blodmangel
 • Forhøjet sukkerniveau i blodet, forhøjet mængde kolesterol i blodet.
 • Hovedpine
 • Hududslæt, hudkløe
 • Infektioner.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Videnskabs Etisk komite nr:1-10-72-174-13. Herlev KFE nr: UR1326.

 • Denne side er sidst opdateret: 18-10-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat