Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Nordic 8

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har KRAS eller BRAF endetarmskræft eller tyktarmskræft, kræften har spredt sig, og sygdommen muligvis kan fjernes ved en operation. I behandlingen får du et antistof kaldet cetuximab (Erbitux®). Derudover får du enten en serie af forskellige kemoterapistoffer kaldet FOLFIRI. Eller også starter du med FOLFIRI og får så bagefter en serie af kemoterapistoffer kaldet FOLFOX. Forsøget undersøger, hvilken behandling, der giver den bedste effekt.
Formål Forsøget skal undersøge, om den bedste behandling til ældre patienter, fyldt 70 år, er at give dem en fuld dosis 1 stofs-kemoterapi eller en nedsat dosis (80%) 2 stofs-kemoterapi.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har tarmkræft, som ikke kan opereres bort
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Du er fyldt 70 år, og din fysik ikke kan tåle standard kombinationskemoterapi med fuld dosis.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har kronisk diarre
 • Du er allergisk over for medicin som gives i forsøget
 • Kræften har spredt sig til hjernen
 • Du har en aktiv infektion
 • Du har et stop i tarmen
 • Du har inflammatorisk tarmsygdom
 • Du har nervebetændelse.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Det betyder at en computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Gruppe A og B.

Gruppe A får fuld dosis med enkelt kemoterapi. Gruppe B får forsøgsbehandling med kombinationskemoterapi.

Sådan foregår behandlingen GRUPPE A
Du tager S1 som tabletter 2 gange dagligt i 14 dage, efterfulgt af 1 uges behandlingspause. Behandlingen gentages hver 3. uge.

Hvis kræften vokser eller bivirkningerne bliver for store, skifter du til en ny behandling med kemostoffet irinotecan.

Det får du i drop på første dag i hver 2. eller 3. uge, indtil det ikke længere giver den ønskede effekt, eller du får for mange bivirkninger.

GRUPPE B
Du får S1 og får samtidig kemostoffet oxaliplatin. Begge kemostoffer gives i 80% af standard dosis

Du tager S1 som tabletter 2 gange dagligt i 14 dage, efterfulgt af 1 uges pause. Oxaliplatin får du i drop på første dag i hver 3. uge. Behandlingen gentages hver 3. uge.

Hvis kræften vokser eller bivirkningerne bliver for store, skifter du til en ny behandling med S1 og nu kemostoffet irinotecan. De gives også i 80% af standard dosis.

Irinotecan får du i drop på første dag i hver 3. uge. Den behandling gentages også hver 3. uge indtil der ikke længere er den ønskede effekt, eller den opstår for mange bivirkninger.

EKSTRA BEHANDLING MED BEVACIZUMAB
Nogle patienter i både gruppe A og B kan have gavn af et antistof kaldet bevacizumab. Det kan bremse kræften ved at hæmme blodforsyning til kræftvævet.

Hvis den behandlende læge vurderer, at du vil have gavn af stoffet, vil du få det i drop på dag 1.

KONTROL
Inden du starter behandlingen får du lavet en CT-scanning. Den bliver gentaget efter hver 3. behandlingsserie (dvs. ca. hver 9. uge) for at følge din sygdom.

SÅ LÆNGE VARER BEHANDLINGEN
Du kan få behandlingen så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med behandlingen, skal du aftale din videre behandling med hospitalsafdelingen.

Bivirkninger ved behandlingen Bivirkningerne afhænger af, hvilken behandling du får. Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:
 • S1 (Teysuno®)
 • Oxaliplatin (Accord ®, Ebewe ® m.fl.)
  Flere medicin-varemærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
 • Irinotecan (Actavis ®, Hospira® m.fl.)
  Flere medicin-varemærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne.
 • Bevacizumab (Avastin®)


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Hillerød Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr. 2014-000394-39

 • Denne side er sidst opdateret: 09-08-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat