Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DESKTOP III

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggestokkræft
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har fået tilbagefald af æggestokkekræft i bughulen, kan dette forsøg være en mulighed. Forsøget går ud på at undersøge om operation og efterfølgende kemoterapi er bedre end kemoterapi alene. Du får derfor en operation, efterfulgt af kemoterapi. Normalt behandler man tilbagefald med kemoterapi alene.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandling for patienter med tilbagefald af æggestokkekræft efter operation og kemoterapi er ofte en ny behandling med samme type kemoterapi, som blev givet lige efter operationen. Denne kemoterapi består typisk af carboplatin eller cisplatin i kombination med paclitaxel, docetaxel eller gemcitabin.

Man ved ikke, om det er en fordel at fjerne den tilbagevendte kræft ved operation, inden der gives fornyet kemoterapi. De undersøgelser, der er lavet indtil nu, er få og har kun inkluderet udvalgte patienter. Men hos disse patienter ser det ud til at forbedre deres overlevelse, således at de lever længere.
Formål Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om operation efterfulgt af kemoterapi er bedre end kemoterapi alene, hvis man har tilbagefald af æggestokkekræft.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Det er første gang, at du har tilbagefald af æggestokkekræft
 • Det er mindst 6 måneder siden, du har fået kemoterapi
 • Du er lige så fuldt fysisk aktiv som før du blev syg (performancestatus 0)
 • Du fik fjernet alt synligt kræftvæv ved operationen, inden du fik kemoterapi første gang
 • Du ikke har væske i bughulen
 • Gynækologen skønner, at alt synligt kræftvæv kan fjernes ved en eventuel operation
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået mere end én type kombinationskemoterapi tidligere
 • Du er blevet opereret i maven for en anden kræftsygdom end æggestokkekræft
 • Du har en anden sygdom eller får en anden behandling, som gør, at du ikke kan tåle operation eller kemoterapi.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt de medvirkende for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med kirurgi og kemoterapi, og hvem der får standardbehandling med kemoterapi alene.
Sådan foregår behandlingen Hvis du tildeles behandlingen ’operation + kemoterapi’, vil du blive opereret 2-4 uger efter behandlingstypen er bestemt. Operationen sker på Gynækologisk afdeling. Kemoterapien startes 2-4 uger efter operationen og foregår på Onkologisk afdeling.

Tildeles du behandlingen ’kemoterapi alene’, startes behandlingen 2-4 uger efter behandlingstypen er bestemt. Denne behandling foregår på Onkologisk afdeling.

Alle deltagere i forsøget – både de som opereres først og de som ikke gør – får standardkemoterapi.

Alle patienter vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema, inden behandlingsstart samt efter 6 og 12 måneder. Herudover bliver man interviewet 60 dage efter behandlingsstart angående gener efter behandlingen.

Efter forsøgets afslutning vil alle blive tilbudt et fortsat kontrolforløb.

Deltagelse i dette forsøg udelukker dig ikke fra at deltage i et andet forsøg med ny medicinsk behandling.
Bivirkninger ved behandlingen Ved enhver operation kan der være risiko for komplikationer i forbindelse med selve indgrebet og med narkosen. Da patienter, der kan indgå i dette studie, skal være i rigtig god almentilstand, er risikoen ved narkosen ikke anderledes end ved den første operation for æggestokkræft.

Selve operationen kan være vanskeligere, idet man jo har været opereret i bughulen tidligere, og de fleste har også fået kemoterapi. Risikoen for læsion af nærliggende organer og større blodkar er derfor let øget. Eventuelle læsioner vil blive behandlet, så snart de erkendes, men kan medføre et længere hospitalsophold og en længere heling.

Endelig kan det ske, at omfanget af tilbagefaldet viser sig at være større end antaget, og operation derfor ikke er mulig at gennemføre som planlagt.

I tilfælde af, at du bliver tiltagende påvirket af din sygdom og ikke kan tåle operation eller gennemføre kemoterapien, betyder det, at man må udelukke dig fra forsøget.

Hvis der under gennemførelsen af forsøget rapporteres mange bivirkninger eller komplikationer, og den internationale komité, der overvåger forsøgets sikkerhed, skønner det nødvendigt, kan forsøget lukkes, inden du kommer i gang med behandlingen.

I så fald vil de patienter, der har fået tildelt ’operation + kemoterapi’, blive tilbudt standardbehandling med kemoterapi alene.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: AGO-OVAR-ID: AGO-OVAR OP.4 (DESKTOP III). Herlev KFE nr: GY 1202.
 • Denne side er sidst opdateret: 29-07-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat