Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HER 3 BP27771B (RO5479599)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har HER3-positiv kræft, som har spredt sig eller er vokset så meget, at en operation ikke er mulig, kan forsøgsbehandling med et antistof kaldet RO5479599 være en mulighed. Du får antistoffet alene eller sammen med et af to andre stoffer. Enten et andet antistof kaldet cetuximab eller et stof kaldet erlotinib. RO5479599 er et nyt lægemiddel, som man ikke før har givet patienter. Forsøget skal derfor finde ud af, hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet. Behandlingen er til patienter, hvis kræft standardbehandling ikke virker på.
Sådan foregår behandlingen Trastuzumab, docetaxel og oxaliplatin får du hver 3. uge på hospitalet igennem et drop i armen. Xeloda får du som en tablet hver dag.

FASE 1 FORSØG
Forsøget er det man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor at finde den rette dosis af stoffet.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs, så de første patienter får en beskeden dosis. Dosis øges så gradvist hos den næste gruppe patienter indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

I dette forsøg er der er tre forskellige dosistrin af docetaxel. Tre patienter får medicinen på hvert dosistrin. Når tre patienter har været i behandling i tre uger og lægerne har vurderet bivirkningerne, får næste patientgruppe det næste dosistrin.

De tre andre stoffer har fast dosis. Der tilrådes i alt 6 behandlinger, efterfulgt af behandling med trastuzumab alene, indtil kræften vokser.

BEHANDLINGSFORLØB
Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, eller hvis bivirkningerne bliver for store. Den stopper også, hvis du selv ønsker det, eller hvis ny viden viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Blodmangel, infektion og blødning
 • Træthed
 • Kvalme og opkastning
 • Føleforstyrrelser
 • Påvirkning af hud, negle og slimhinder
 • Diarré
 • Hårtab


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse NKU protokol
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.:
  • Videnskabsetisk Komité nr. S-20100081
 • Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat