Gå til sygdomsliste

Hyperbar oxygen

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hoved-halskræft
Kort titel Hyperbar oxygen
Forsøgets lange titel Hyperbar oxygen (HBO) – en ny behandlingsmodalitet for strålebehandlede med skade på spytkirtelvæv?
Overordnede formål
 • At danne grundlag for en vurdering af, om der er en gavnlig effekt af HBO på spytsekretionshastighed og xerostomi (følelse af mundtørhed) hos hoved-halsbestrålede med spytkirtelvæv inkluderet i strålefeltet.
Undersøgelsesdesign Studiet er åbent, klinik randomiseret.
Primære endpoints
 • Xerostomi evalueret på baggrund af forskellige subjektive og objektive kriterier vedrørende patientoplevet effekt og spytsekretion
Sekundære endpoints
 • Life Quality EORCT QLQ-C30
 • Life Quality EORTC QLQ-H&N35
 • BMI
Inklusionskriterier
 • Opereret for tyk- eller endetarmscancer stadium I-III
 • Har afsluttet eventuel adjuverende kemoterapi


Eksklusionskriterier
 • Planlagt større kirurgisk procedure inden for 24 uger efter inklusion
 • Graviditet
 • Anden kendt nuværende malignitet (tidligere malignitet er ikke eksklusionskriterie, hvis den onkologiske behandling er afsluttet)
 • Performance status > 1
 • Fysisk aktivitetsniveau højere end 150 minutters moderat intensitet per uge (svarende til sundhedsstyrelsens anbefalinger)
 • Ikke-dansk talende/forstående


Behandling Randomisering mellem intervention med Inter-Walk applikation eller kontrolgruppe.
Inter-Walk gruppe: downloader applikationen Inter-Walk. Udfører et træningsprogram som indeholder gentagne cykler af henholdsvis 3 minutters langsom gang og 3 minutters hurtig gang. Ganghastighederne for interval-programmet beregnes ud fra den individuelle tilpasningstest. Patienterne vil blive foreskrevet at udføre 150 intervalgang minutter om ugen, som 5 sessioner af 30min.
Venteliste-kontrol gruppe: følger standard-procedure for denne patientgruppe.

Planlagt antal patienter 40

Startdato April 2015

Slutdato Juli 2016

Deltagende afdelinger
 • Bispebjerg Hospital
 • Herlev Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr Clinicaltrials.gov: NCT02403024, Videnskabsetisk komite nr: H-1-2014-111

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 27-03-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat