Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FHCRC 2206

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af blodsygdomme
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har en ondartet blod- eller lymfesygdom, der kan behandles med en non-myeloablativ stamcelletransplantation, og din stamcelledonors vævstype kun delvist matcher din. Forsøget undersøger, om man i tilfælde med et dårligt match kan mindske risikoen for, at donorcellerne skader patientens normale væv og celler.
Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg leder man efter en behandling, der effektivt kan forhindre GVHD.

GVHD står for graft-versus-host disease. Det er en komplikation, der kan opstå ved en stamcelletransplantation.

Det sker, når donorcellerne ikke kun angriber og udrydder patientens ondartede lymfe- eller blodceller som planlagt, men også skader det normale væv og de raske celler.

GVDH opstår oftest, når patientens og donorens vævstype ikke passer godt sammen. Jo bedre match, desto mindre er risikoen.

I tidligere forsøg har patienter, hvis donor var fuldt matchet, fået en kombination af tre stoffer, som effektivt forhindrede GVHD.

I dette forsøg undersøger man derfor, om denne kombination også virker på patienter med en dårligt matchet donor, der får en non-myeloablativ stamcelletransplantation.

De tre stoffer brugt i behandlingen hedder cyklosporin (CSP), mycofenolatmofetil (MMF) og sirolimus.

Udover stofferne får du kemoterapi og strålebehandling som en del af stamcelletransplantationen.

Forskellen på en standard og en non-myeloablativ stamcelletransplatation.

Ved en non-myeloablativ stamcelletransplantation får patienten en lavere dosis kemoterapi og bestråling end ved en standard stamcelletransplantation.

Den tilbydes typisk til patienter, der på grund af alder eller helbred, ikke kan tåle en standard transplantation.

Formål Forsøget skal undersøge, om man i tilfælde med et dårligt match kan mindske risikoen for, at donorcellerne skader patientens normale væv og celler.

Det skal registreres bivirkninger ved transplantationen, virkning på blodsygdommen, og forekomsten og graden af GVHD.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er under 50 år og har en blod- eller lymfesygdom der ikke kan behandles med en myeloablativ stamcelletransplantation, og valget derfor er non-myeloablativ stamcelletransplantation
 • Du er over 50 år og har en blod- eller lymfesygdom der kan behandles med non-myeloablativ stamcelletransplantation
 • Du er under 50 år og har sygdommen kronisk lymfatisk leukæmi, der kan behandles med non-myeloablativ stamcelletransplantation.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • En immuntest i laboratoriet viser, at din donor ikke er forlignelig med dine celler
 • Du har en lymfomsygdom, der ikke er under kontrol
 • Du har leukæmi af typen kronisk myelomonocytær
 • Du har leukæmi, hvor der stadig er leukæmiceller i blodet efter indledende kemoterapi
 • Du har sygdom i centralnervesystemet, som kemoterapi ikke kan fjerne
 • Du er i den fødedygtige alder og ikke kan/vil bruge prævention
 • Du er gravid eller ammer
 • Du har anden cancersygdom
 • Du er HIV positiv
 • Du har en svampeinfektion der ikke reagerer på behandling.
 • Du har alvorlig lidelse i hjerte, lunger eller lever
 • Du har dårligt reguleret blodtryk
 • Du ikke selv kan klare personlig hygiejne, og generelt behøver hjælp til dagligdags gøremål.
Sådan foregår behandlingen Før du får stamcellebehandling, får du kemoterapi (fludarabin) og strålebehandling. Det er for at hæmme dit immunsystem, så du kan tage imod donorcellerne uden at afstøde dem.

Så får du stamceller, der starter en immunreaktion, som skal slå kræftcellerne ihjel.

Den immundæmpende behandling med de tre forsøgsstoffer får du i forskellige intervaller undervejs. Alle stoffer skal du tage som tabletter:
 • Sirolimus starter du med 3 dage før donorcellerne. Du trapper ned efter 180 dage og stopper med at tage stoffet på dag 365
 • Mycofenolatmofetil starter du med at tage på transplantationsdagen. Du trapper ned efter 100 dage og stopper med at tage stoffet på dag 150
 • Cyklosporin tager du 3 dage før donorcellerne. Du trapper ned efter 150 dage, og stopper med at tage stoffet på dag 180
BEHANDLINGSSTOP OG KONTROL
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Under behandlingen skal du løbende til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Stamcelletransplantationen:
 • GVHD
 • Livstruende Infektioner
 • Kvalme
 • Lave blodtal
Cyklosporin:
 • Tab af salt (magnesium) i urinen
 • Øget hårvækst
 • For højt blodtryk
 • Rysten på hænderne
 • Kvalme og opkastning
Mycofenolatmofetil:
 • Kvalme.
Sirolimus:
 • Forhøjet blodtryk
 • Hovedpine
 • Nedsat nyrefunktion
 • Forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Den Videnskabsetiske Komite sags nr.: 1113478.
 • Denne side er sidst opdateret: 18-03-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat