Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FHCRC 2206

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af blodsygdomme
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har en ondartet blod- eller lymfesygdom, der kan behandles med en non-myeloablativ stamcelletransplantation, og din stamcelledonors vævstype kun delvist matcher din. Forsøget undersøger, om man i tilfælde med et dårligt match kan mindske risikoen for, at donorcellerne skader patientens normale væv og celler.
Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg leder man efter en behandling, der effektivt kan forhindre GVHD.

GVHD står for graft-versus-host disease. Det er en komplikation, der kan opstå ved en stamcelletransplantation.

Det sker, når donorcellerne ikke kun angriber og udrydder patientens ondartede lymfe- eller blodceller som planlagt, men også skader det normale væv og de raske celler.

GVDH opstår oftest, når patientens og donorens vævstype ikke passer godt sammen. Jo bedre match, desto mindre er risikoen.

I tidligere forsøg har patienter, hvis donor var fuldt matchet, fået en kombination af tre stoffer, som effektivt forhindrede GVHD.

I dette forsøg undersøger man derfor, om denne kombination også virker på patienter med en dårligt matchet donor, der får en non-myeloablativ stamcelletransplantation.

De tre stoffer brugt i behandlingen hedder cyklosporin (CSP), mycofenolatmofetil (MMF) og sirolimus.

Udover stofferne får du kemoterapi og strålebehandling som en del af stamcelletransplantationen.

-

Ved en non-myeloablativ stamcelletransplantation får patienten en lavere dosis kemoterapi og bestråling end ved en standard stamcelletransplantation.

Den tilbydes typisk til patienter, der på grund af alder eller helbred, ikke kan tåle en standard transplantation.

Formål Forsøget skal undersøge, om man i tilfælde med et dårligt match kan mindske risikoen for, at donorcellerne skader patientens normale væv og celler.

Det skal registreres bivirkninger ved transplantationen, virkning på blodsygdommen, og forekomsten og graden af GVHD.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er under 50 år og har en blod- eller lymfesygdom der ikke kan behandles med en myeloablativ stamcelletransplantation, og valget derfor er non-myeloablativ stamcelletransplantation
 • Du er over 50 år og har en blod- eller lymfesygdom der kan behandles med non-myeloablativ stamcelletransplantation
 • Du er under 50 år og har sygdommen kronisk lymfatisk leukæmi, der kan behandles med non-myeloablativ stamcelletransplantation.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • En immuntest i laboratoriet viser, at din donor ikke er forlignelig med dine celler
 • Du har en lymfomsygdom, der ikke er under kontrol
 • Du har leukæmi af typen kronisk myelomonocytær
 • Du har leukæmi, hvor der stadig er leukæmiceller i blodet efter indledende kemoterapi
 • Du har sygdom i centralnervesystemet, som kemoterapi ikke kan fjerne
 • Du er i den fødedygtige alder og ikke kan/vil bruge prævention
 • Du er gravid eller ammer
 • Du har anden cancersygdom
 • Du er HIV positiv
 • Du har en svampeinfektion der ikke reagerer på behandling.
 • Du har alvorlig lidelse i hjerte, lunger eller lever
 • Du har dårligt reguleret blodtryk
 • Du ikke selv kan klare personlig hygiejne, og generelt behøver hjælp til dagligdags gøremål.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 11-08-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat