Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: XeNa

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft
Tilbagefald, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har brystkræft, som har spredt sig, eller som er vokset så meget, at en operation ikke er mulig. I forsøget får du to slags kemoterapi i pilleform; Capecitabine (Xeloda®) og vinorelbine (Navelbine Oral®). Forsøget sammenligner to forskellige måder at give vinorelbine på sammen med capecitabin. Man undersøger, hvad der bekæmper kræften bedst.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Navelbine og Xeloda er 2 relativt nye kemostoffer. De er begge godkendte behandlinger, som man bruger enkeltvis indenfor flere kræfttyper, bl.a. brystkræft.

Da begge stoffer tages som tabletter, kan man få behandlingen ofte, men i mindre doser.

Man ved, at man kan give flere, men lidt mindre doser vinorelbine end man plejer, uden at der kommer flere bivirkninger.

Man vil derfor se, om virkningen er bedre, hvis man giver vinorelbine oftere end normalt til patienter med brystkræft.

I forsøget får halvdelen af patienterne således mindre doser vinorelbine tre gange om ugen - i stedet for at få standardbehandlingen, der består af to større doser i løbet af tre uger.
Formål Forsøget skal undersøge, hvilken behandling, der virker bedst, når målet er at få kræften til at skrumpe eller holde sig i ro.

Derudover vil man undersøge, hvilke bivirkninger der opstår, når man giver Capecitabine (Xeloda®) og vinorelbine (Navelbine Oral®)sammen.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har HER2 negativ brystkræft, som ikke kan fjernes ved operation
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 0-1)
 • Du har tidligere fået behandling med docetaxel, paclitaxel eller epirubicin
 • Man på en CT scanning kan se, hvor udbredt din sygdom er.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med Xeloda eller Navelbine
 • Du har fået mere end en type kemoterapi for brystkræft, som ikke kunne fjernes ved operation
 • Du får antihormonel behandling for din brystkræft
 • Du har betydelig nervebetændelse
 • Du har symptomer fra hjernemetastaser
 • Du har en betydende, medicinsk lidelse
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Du ikke kan sluge tabletter eller har problemer med at optage tabletter fra tarmen.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne. Den afgør tilfældigt, hvem der får forsøgsbehandling med flere doser vinorelbin, og hvem der får normal standardbehandling .
Sådan foregår behandlingen Behandlingen er delt op i serier. En serie består af et tre ugers forløb.

FORSØGSBEHANDLING
I forsøgsbehandlingen skal du tage vinorelbine mandag, onsdag og fredag hver uge i hver behandlingsserie.

Derudover skal du de første 14 dage af hver behandlingsserie tage capecitabin to gange om dagen.

STANDARDBEHANDLING
I standardbehandlingen skal du i hver behandlingsserie tage tabletter med vinorelbine på dag 1 og dag 8.

Som i forsøgsbehandlingen skal du tage capecitabin to gange om dagen i de første 14 dage af hver behandlingsserie.

KONTROL OG BEHANDLINGSFORLØB
Inden hver serie får du taget blodprøver og efter 3 serier får du lavet CT scanning for at se, hvordan behandlingen har virket.

Alle patienter får mindst to serier kemoterapi. Så længe du har gavn af behandlingen, kan du fortsætte behandlingen.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Vinorelbine:
 • Hårtab.
 • Forstyrrelser i nervesystemet.
 • Påvirkning af knoglemarven med fald i hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader. Dette kan give en øget risiko for infektion, blodmangel og blødninger
 • Mundbetændelse, spiserørskatar, kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré, påvirkning af leverens funktion
 • Kraftesløshed, træthed, nedsat appetit, smerter, feber, reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Capecitabin:
 • Kraftesløshed, nedsat appetit
 • Mundbetændelse, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré
 • Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Hillerød Hospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Herning
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2011-003564-72.
 • Denne side er sidst opdateret: 11-12-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat