Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Tasquinimod

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Prostatakræft
Tilbagefald, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har såkaldt kastrationsresistent prostatakræft med spredning og sygdommen er i ro efter behandling med docetaxel (Taxotere®). I forsøget undersøger man, om et nyt, lovende stof kaldet Tasquinimod kan forlænge tiden, hvor kræften holder sig i ro. Du skal have afsluttet behandling med docetaxel inden for de seneste 3-6 uger for at kunne deltage i forsøget.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Dette forsøg skal vise, at stoffet Tasquinimod kan forlænge tiden, hvor kræften holder sig i ro efter behandling med docetaxel (kemoterapi).

Normalt får patienter med prostatakræft docetaxel, hvis kræften har spredt sig og anti-hormonbehandling ikke virker længere. Behandlingen fortsætter indtil kræften er i ro. Hvis sygdommen så rører på sig igen, kan man få en anden type kemoterapi.

Der er aktuelt ingen behandling, der kan forlænge tiden, hvor sygdommen er i ro efter behandling med docetaxel.

Undersøgelser tyder dog på, at Tasquinimod kan forlænge den periode. Laboratorieundersøgelser har vist, at stoffet mindsker kræftens spredning og blodkarrenes og kræftknudens vækst.

-

Denne behandling er til patienter hvis prostatakræft ikke reagerer på kirurgisk eller medicinsk kastration - såkaldt kastrationsresistent kræft. Prostatakræft er normalt afhængig af det mandlige kønshormon, testosteron, som dannes i testiklerne. Ved kirurgisk eller medicinsk kastration (antihormonbehandling) kan man dæmpe kroppens produktion af testosteron, så sygdommen udvikler sig langsommere. Desværre reagerer nogle patienters sygdom ikke på den form for behandling.

Formål Forsøget undersøger, om Tasquinimod kan holde sygdommen i ro efter behandling med docetaxel, og at behandlingen ikke medfører for store gener.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har prostatakræft, som har spredt sig
 • Anti-hormonbehandling har ikke nogen effekt på sygdommen
 • Du har fået mindst 6 serier med docetaxel (kemoterapi) og Prednisolon (binyrebarkhormon)
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 1)
 • Du havde gavn af behandlingen med docetaxel
 • Du ikke længere har væsentlige bivirkninger fra behandlingen
 • Du har fået den sidste behandling med docetaxel 2-6 uger, før du starter i dette forsøg.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er overfølsom overfor kemostoffet taxol eller stoffer brugt i produktionen af forsøgsmedicinen
 • Du har neurologiske bivirkninger der påvirker i din hverdag
 • Du er gravid eller ammer
 • Du har haft anden kræftsygdom indenfor 5 år. Dog ikke hudkræft og livmoder-celleforandringer
 • Du har eller har haft en alvorlig medicinsk sygdom eller psykiatrisk lidelse, som ikke er under kontrol, eller som lægerne mener kan øge risiciene for alvorlige bivirkninger
 • Du er i behandling med antabus.


Sådan foregår behandlingen Du får cabazitaxel via et drop i armen hver 3 uge på hospitalet. Det tager ca. 2 timer pr, gang og foregår ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

Behandlingen består af serier, der hver især varer tre uger. Efter hver 3. serie skal du scannes, så lægerne kan evaluere effekten af cabazitaxel på kræften.

BEHANDLINGSSTOP
Du kan fortsætte med behandlingen, så længe du kan tåle den og har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis lægen vurderer, at det er bedst for dig at stoppe.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, vil lægerne drøfte mulighederne for videre behandling med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Nedsat appetit, træthed, kraftesløshed, feber
 • Smagsforstyrrelser, kvalme, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, diarré
 • Åndenød, hoste
 • Blodmangel, øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
 • Ledsmerter, rygsmerter
 • Hårtab
 • Blod i urinen.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract nr. 2012-001224-35

 • Denne side er sidst opdateret: 09-12-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat