Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KCP-330-002 / OZM-043

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 4, Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har kræft, som har spredt sig eller er vokset meget, og standardbehandling ikke er en mulighed, kan du få denne forsøgsbehandling. Den består et nyt stof kaldet KPT-330. Forsøget undersøger flere ting. Blandt andet stoffets virkning, hvor sikkert det er at bruge stoffet, hvor høj dosis man kan og skal give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet. For at deltage skal du tidligere have fået en form for kræftbehandling.
Sådan foregår behandlingen Hver uge skal du tage Selinexor som tablet, to gange om ugen på dag 1 og 3. Din behandling inddeles i serier, som hver varer 4 uger.

Du bliver undersøgt før hver behandlingsserie. Det inkluderer blandt andet måling af puls, blodtryk, temperatur, vægt og iltindholdet i dit blod. Den forsøgsansvarlige læge vil vurdere din generelle helbredstilstand.

Efter 6 og 12 ugers behandling og hver 8. uge derefter vurderer lægerne din sygdom.

BEHANDLINGENS VARIGHED
Du fortsætter i forsøget så længe du har gavn af forsøgsbehandlingen og kan tåle forsøgslægemidlet.

Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du ønsker at afslutte behandlingen.

Efter forsøgsbehandlingen skal du cirka 30 dage efter til en afsluttende undersøgelse.

Hvis din sygdom ikke har udviklet sig ved forsøgsbehandlingens afslutning, og din behandling er afsluttet af andre grunde end fordi sygdommen blev værre, vil du blive spurgt om, du vil fortsætte med at få lavet CT- eller MR-scanninger hver 8. uge - så lægerne kan vurdere din sygdomsstatus.

Bivirkninger ved behandlingen Nedenfor finder du en liste over de bivirkninger som tidligere er set hos kræftpatienter som har fået Selinexor.

Bivirkninger som mere end 10% får:
 • Kvalme
 • Appetitløshed/madlede
 • Træthed
 • Opkastning
 • vægttab
 • Ændring i smagsopfattelse
 • Diarré
 • Synsforstyrrelser inklusive sløret syn
 • Lavt antal blodplader
 • Nedsat antal røde blodceller
 • Nedsat antal af bestemte hvide blodceller (neutrofilocytter), som kan være årsag til øget risiko for infektion
 • Lavt natriumniveau
 • Forhøjede værdier for lever funktionsenzymer.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT Number: 2013-003650-24

 • Denne side er sidst opdateret: 30-09-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat