Gå til sygdomsliste

Sygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Kort titel PET-Stråle
Forsøgets lange titel Molekylær billeddannelse af dysfunktionelt endotel med 18-FDG: studier i patienter der har modtaget strålebehandling
Overordnede formål
 • At bestemme sammenhængen mellem strålebehandling og endotel dysfunktion målt med 18 F-FDG optag samt kendte biomarkører for endotelial dysfunktion og inflammation
Undersøgelsesdesign Tværsnitsundersøgelse
Primære endpoints Testning af ovenstående hypotese
Inklusionskriterier
 • Har fået stråleterapi ensidigt enten på halsen eller med strålefelt over abdomen for lymfom på Rigshospitalet
Eksklusionskriterier
 • Infektioner (vurderet klinisk og ud fra leukocytter)
 • Hyperglykæmi på skanningsdagen (B-glukose > 8mmol/l)
 • Graviditet
 • Svær klaustrofobi
 • Overvægt (> 140 kg)
 • Allergi overfor de anvendte kontraststoffer
 • Nyreinsufficiens (P-creatinin > 0,125 mmol/l)
 • Diabetes mellitus
Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 09-02-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat