Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PAGIST

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen, Sarkomer
Forklaring Hvis du har en såkaldt GIST i mave-tarmkanalen, og den ikke kan fjernes ved en operation, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Behandlingen består af Pazopanib, et lægemiddel som allerede er godkendt til behandling af nyre- og bindevævskræft. Forsøget undersøger, om Pazopanib kan få kræften til at skrumpe eller holde sig i ro, og om bivirkningerne er tålelige. For at deltage i forsøget skal du tidligere have fået Imatinib eller Sunitinib.
Baggrund for forsøgsbehandlingen GIST, som ikke kan opereres, eller som er kommet tilbage efter en operation, er en kronisk og alvorlig kræftsygdom.

Indenfor de sidste 10 år har man dog fundet nye effektive lægemidler kaldet tyrosin kinase hæmmere. To af dem hedder Glivec (imatinib) og Sutent (sunitinib). Begge er godkendt til behandling af GIST.

Desværre vil de fleste med tiden blive modstandsdygtige overfor disse stoffer, og det er derfor nødvendigt at finde nye stoffer.

Pazopanib er ligesom Glivec og Sutent en tyrosin kinase hæmmer. Den blokker og hæmmer effekten af forskellige enzymer, som har betydning for, at kræftcellerne kan dele sig. På den måde kan den bremse kræftknudernes vækst og hæmme deres udvikling af blodkar.

Pazopanib er allerede godkendt til behandling af nyrekræft og bindevævskræft. Teoretisk set burde stoffet også have en god effekt på GIST. Dette forsøg undersøger om det er tilfældet.

Hvad er en tyrosin kinase-hæmmer?

En tyrosin kinase-hæmmer er et stof, der hæmmer en del af de signalveje, som kræftcellen bruger til at vokse. På den måde bremser man kræftens vækst.

Formål Forsøgets undersøger, hvor effektivt Pazopanib er til at få kræften til at skrumpe eller holde sig i ro.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har GIST som ikke kan fjernes ved en operation
 • Man kan se udbredelsen af din sygdom på en CT-skanning
 • Du tidligere har fået behandling med imatinib, sunitinib og evt. nilotinib og sygdommen ikke længere er i ro
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2).
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du får aktiv behandling for en anden kræftsygdom end GIST
 • Du har problemer med blødning fra mavetarmkanalen
 • Du har gennemgået en større operation indenfor de seneste 28 dage før første behandling
 • Du har en ukontrolleret infektion
 • Du har ikke-helende sår eller brud eller har aktiv blødning eller problemer med blodstørkningen
 • Du har forhøjet blodtryk på trods af behandling
 • Du har kræftknuder i bronkierne eller kræftknuder der vokser ind i de store lungekar
 • Du har betydende bivirkningen fra tidligere behandlinger med tyrosinkinashæmmere.
Forsøgsmetode Åben, prospektiv, multicenter studie.
Sådan foregår behandlingen Hver dag skal du tage 2 tabletter Pazopanib mindst 2 timer efter et måltid eller mindst en time før næste
måltid. Hvis du får betydelige bivirkninger, kan man eventuelt sætte dosis ned

De første 3 behandlingsmåneder skal du gå til kontrol en gang om måneden. Efter tre måneders behandling bliver du CT-skannet. Derefter får du en CT-skanning hver 2. måned.

Behandlingen kan fortsætte så længe du har nytte af den. Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, eller hvis bivirkningerne bliver for store. Den slutter også, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis ny viden viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de mest de mest udbredte bivirkninger til Pazopanib:
 • Hånd-fod-syndrom der medfører rødme, irritation og hævelse i hånd- og fodflader. Det kan i svære tilfælde føre til sprækker og sår. Kan ofte forebygges med hudcremer.
 • Nedsat appetit
 • Kvalme og opkastninger
 • Ændring af hårfarve (hvidfarvning)
 • Forhøjet blodtryk
 • Diarré


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Pazopanib er en ny adenosin triphosphat kompetitiv tyrosin kinase inhibitor af VEGF 1, 2 og 3, PDGFR -alfa og beta samt KIT
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCTnr: 2011-004404-37. Herlev KFE nr: SA 1216.
 • Denne side er sidst opdateret: 08-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat