Gå til sygdomsliste

Sygdom Akut leukæmi, Akut myeloid leukæmi (AML), Myelodysplastisk Syndrom (MDS)
Fase Fase 2
Kort titel NMDSG10B
Forsøgets lange titel Et multicenter åbent randomiseret fase II studie, som undersøger effekt og sikkerhed med azacitidine som monoterapi eller i kombination med lenalidomide hos patienter med høj-risiko myeloid sygdom (høj-risiko MDS og AML) samt en karyotype med del(5q)
Overordnede formål
  • At undersøge effekten af azacitidine som monoterapi eller i kombination med lenalidomide hos høj-risiko MDS (IPSS Int-2 eller høj) og AML (multiliniedysplasi med 20-30 % blaster) med en karytype inkl. del (5q)
Undersøgelsesdesign Et prospektivt åbent multicenter, randomiseret, fase II studie.
Eksklusionskriterier
  • Patienter der lider af cystisk fibrose og sarcoidose
  • Forudgående strålebehandling mod thorax
  • Manglende evne til at give skriftligt informeret samtykke
  • Graviditet eller amning
Behandling Standard kurativt intenderet strålebehandling, test af lungefunktionen, måling af expirations nitrogenoxid (eNO), spirometri og ALPE (Automatic Lung Parameter Estimation)
Planlagt antal patienter 50
Startdato 24. september 2012
Deltagende afdelinger
  • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr Videnskabsetisk Komité N-20120029, Datatilsynet 2008-58-0028
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 08-05-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat