Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DAHANCA 28A

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hoved-halskræft, Mundhulekræft, Næse- og bihulekræft, Svælget - kræft i, Skjoldbruskkirtelkræft, Spytkirtelkræft, Strubekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har HPV-negativ kræft i mundhulen, struben eller svælget kan dette forsøg være en mulighed. I forsøget får man strålebehandling to gange dagligt (i stedet for en gang dagligt) samtidig med standard kemoterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Ved flere typer kræft i hoved-hals regionen er standardbehandlingen strålebehandlinger en gang dagligt i 5,5 uge sammen med kemoterapi. Tidligere fik man strålebehandlingen over 6,5 uge, men man fandt ud af at effekten var større, hvis behandlingen blev sammenpresset til kun at vare 5,5 uge samtidig med, at der blev givet kemoterapi. Imidlertid blev risikoen for bivirkninger større.

Ved at give to daglige strålebehandlinger kan stråledosis øges uden at man risikerer flere vedvarende bivirkninger (senfølger). Til gengæld øges risikoen for akutte bivirkninger (se nedenfor).

Resultater fra udlandet tyder på, at to daglige behandlinger øger virkningen af strålebehandlingen.
Formål Formålet med forsøget er at undersøge, dels om det er praktisk muligt at give strålebehandling to gange dagligt (på alle hverdage), dels om det kan forbedre effekten af behandlingen.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i mundhulen, struben eller i svælget, og det ikke er spredt til andet end lymfeknuderne. Kræften skal være såkaldt HPV-negativ
 • Du ikke tidligere har fået strålebehandling, eller du skal begynde på strålebehandling indenfor 3 uger
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen
 • Du har god nyrefunktion
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er blevet opereret for din kræft
 • Du har fået kemoterapi
 • Du har haft en anden kræftsygdom
 • Du har betydende nervebetændelse
Forsøgsmetode Alle får tilbudt samme behandling. Der er således ikke tale om et lodtrækningsforsøg.
Sådan foregår behandlingen Forsøgsbehandlingen består af intensiv strålebehandling 5 dage om ugen i 6 uger. Du skal have strålebehandling 2 gange om dagen med 6-7 timers mellemrum.

Inden hver strålebehandling får du en tablet med stoffet nimorazole (standardbehandling), som øger virkningen af strålebehandlingen.

Kontrol efter behandling.

Med mindre du har haft meget svære bivirkninger, bliver du bliver indkaldt til kontrol 2 uger og 6 uger efter endt strålebehandling. Derefter går du til kontrol som andre hoved-hals kræftpatienter i op til 5 år.

En dag om ugen får du desuden kemoterapi med stoffet cisplatin, som du får i et drop.

Al behandling foregår ambulant, dvs. at du ikke skal indlægges, men kan gå hjem når den daglige behandling er færdig. Bor du langt fra hospitalet må du forvente at skulle opholde dig på afdelingen eller et tilhørende patienthotel.
Bivirkninger ved behandlingen Bivirkningerne er ikke ukendte for personalet, og de kan hjælpe dig, så du kommer bedst muligt igennem strålebehandlingen. De forventede akutte bivirkninger vil især være i munden og svælget, hvilket kan gøre det sværere at spise og drikke nok. Eksempler på bivirkninger:
 • Smerter
 • Spisebesvær
 • Kvalme
 • Vægttab
 • Behov for sondeernæring
 • Høretab
 • Slimhindeforandringer og hævelse i mund eller hals
 • Hævelse i mund eller hals
 • Hudpåvirkninger


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Planlagt antal patienter: Forsøget omfatter 40 patienter i Danmark.
 • Protokolnr.: Videnskabs etiske komité journal nummer 1-10-72-501-12
 • Denne side er sidst opdateret: 04-06-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat