Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EARL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har ikke-småcellet lungekræft og får kemoterapi, kan dette forsøg være en mulighed. I forsøget får man 10 strålebehandlinger umiddelbart i forlængelse af behandlingen med kemoterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Når operation ikke er muligt, er standardbehandling for ikke-småcellet lungekræft 4-6 serier kemoterapi, hvorefter kræften som regel holder sig i ro i et stykke tid.

Hos mange patienter begynder kræften dog at vokse igen, og mange får derfor igen brug for behandling med kemoterapi eller stråler for at lindre symptomer som hoste, åndenød og smerter.

Strålebehandlingen er en velkendt behandlingsform, men man ved dog ikke, om det er en fordel at give strålebehandling tidligt, når der ingen eller kun få symptomer er hos patienten.
Formål Forsøget undersøger, hvor ofte kemostofferne påvirker hjertet - både når patienterne selv kan mærke det, og når det kun kan måles ved et elektrokardiogram.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har brystkræft, tyktarms- eller endetarmskræft og skal starte behandling med capecitabin eller 5-FU på Herlev Hospital .
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du skal have fluorouracil (5-FU) eller capecitabin for at skrumpe kræften før operation
 • Hvis du har en pacemaker
 • Hvis du modtager behandling med andre kræftlægemidler som kan påvirke hjertet som f.eks. bevacizumab, trastuzumab og lapatinib
 • Hvis du tyktarm eller endetarmskræft og tidligere har fået behandling med 5-FU- eller capecitabin, bortset fra højst 2 behandlinger med 5-FU givet i drop.
Sådan foregår behandlingen Forsøget undersøger forekomsten af elektrokardiografiske forandringer, når du får behandling med 5-FU eller capecitabin.

Det gør man med en såkaldt Holter monitor. Den måler hjertets elektriske aktivitet ved hjælp af elektroder placeret på kroppen.

Holter monitoren er lille, og du får den påsat på hospitalet, hvorefter du kan gå hjem og leve, som du plejer. Efter nogle dage skal du på hospitalet og få den taget af igen.

Du skal have monitoren på, inden du starter din behandling, og når du får første, tredje eller fjerde serie kemoterapi.

Ved at måle hjertets elektriske aktivitet før og under behandlingen kan lægerne sammenligne forekomsten af EKG-ændringer før og under behandlingen.

Udover monitoren måler lægerne også ændringer i nogle blodprøver. Du får taget prøverne sammen med de blodprøver, som bliver taget i forbindelse med kemobehandlingen.

BIVIRKNINGER
Der er ingen bivirkninger ved at deltage i forsøget, ud over de bivirkninger der er til kemoterapien.
Bivirkninger ved behandlingen Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: VEK journal nr H-7-2014-015

 • Denne side er sidst opdateret: 30-05-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat