Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:TAPISTRY

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forskellige behandlinger, der gives i udvalgte kombinationer til patienter med kræft, hvor særlige genændringer er til stede.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Visse kræftformer har særlige genændringer, som gør dem følsomme for lægemidler, der er rettet mod de celleforandringer, som genændringerne medfører.


I dette forsøg vil lægerne undersøge effekt og bivirkninger af forskellige målrettede lægemidler eller immunterapi som behandling til patienter med kræft, hvor specifikke genændringer er til stede i kræftcellerne.


Forsøget er til patienter med såkaldte solide tumorer, hvor kræften har spredt sig eller er vokset så meget, at en operation ikke er mulig. Solide tumorer er kræftknuder, der sidder i og stammer fra solidt væv. F.eks. bindevæv, bryst, lunge, lever etc.


Forsøget er inddelt i forskellige behandlingsgrupper afhængigt af, hvilken genændringer der er til stede i kræftcellerne. Denne inddeling er afgørende for, hvilken behandling man skal have i forsøget.


Lægen kan fortælle, om man har en af de genændringer, som indgår i forsøget, og om man dermed egner sig til at få behandling i forsøget.Hvad er genetiske ændringer?
En ændring i et gen kan være nedarvet eller opstå gennem livet. Visse ændringer kan betyde, at cellerne ikke fungerer, som de skal. Det kan også betyde, at cellerne får nye egenskaber, så de deler sig uhæmmet, og der dermed opstår kræft.


Visse genændringer gør, at kræftcellerne adskiller sig fra normale celler, og det gør, at man kan målrette behandling imod kræftcellerne, mens påvirkningen af det raske væv er begrænset. Der er udviklet forskellige lægemidler til at ramme kræftceller, der specifikt har én eller flere genændringer.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Man har en solid tumor, hvor kræften er vokset eller har spredt sig så meget, at en operation ikke er mulig, eller hvor der ikke findes en standardbehandling

 • Man er under 18 år, og man har behov for betydelig hjælp og stadig medicinsk omsorg, men man ikke er afhængig af speciel hjælp og omsorg (Karnofsky eller Lansky funktionsniveau 50%)

 • Man er over 18 år, og man som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)

 • Man har normal organfunktion

 • Man ikke har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandlinger

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Man har fået kemoterapi eller strålebehandling inden for 2 uger op til forsøgets start

 • Man ikke opfylder inklusionskriterierne for den specifikke forsøgsbehandling, man skal modtage (spørg din læge)

Sådan foregår behandlingen

Man starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter. Hvis det vurderes, at man egner sig til at deltage i én af behandlingsgrupperne i forsøget, vil man starte på behandlingen.


Man placeres i en behandlingsgruppe på baggrund af, hvilke genændringer der findes i kræftcellerne. Dette har betydning for, hvilket lægemiddel man skal have behandling med, om man skal have lægemidlet som tablet eller direkte i blodårerne gennem et drop, hvor ofte man skal have behandling, samt hvor længe man får behandlingen.


Lægen kan fortælle mere om behandlingsplanen for netop den gruppe, man har mulighed for at indgå i.


Uanset behandlingsgruppe skal man jævnligt til kontrol undervejs i forsøget, så lægerne kan holde øje med, om man har gavn af behandlingen, og om der opstår bivirkningerne.


Efter den sidste behandling starter en længerevarende opfølgningsperiode, hvor der ligeledes vil være jævnlige kontrolbesøg.

Bivirkninger ved behandlingen

Når man får behandling i dette forsøg, er det muligt, at der kan opstå bivirkninger. Hvis man deltager i forsøget, får man information om bivirkningerne ved det specifikke forsøgsstof, som man skal have behandling med.

Her kan du få behandlingen
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

 • Aarhus Universitetshospital

 • Afdeling uden for Danmark 

Forsøgets id-numre

Protokol B=41932 (Roche)


EudraCT nr. 2020-001847-16

Denne side er sidst opdateret: 2022-06-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat