Gå til sygdomsliste

Sygdom Tyktarmskræft
Fase Fase 3
Kort titel FOxTROT
Forsøgets lange titel Fluoropyrimidin, Oxaliplatin og målrettet Receptor pre-Operative Terapi for tyktarmskræft: Et randomiseret studie for at vurdere, om præoperativ kemoterapi og / eller anti-EGFR monoklonalt antistof forbedrer resultatet hos højrisiko patienter med tyktarmskræft
Overordnede formål Det overordnede formål er at sammenligne effekten af operation for lokal avanceret tyktarmskræft, når der er givet præ-og post operativ kemoterapi i forhold til standard post-operativ kemoterapi. Endvidere ønsker man at undersøge om den præ-operative behandling er bedre, hvis man kombinerer kemoterapi med et antistof mod EGFR receptoren (Panitumumab) hos patienter, hvor reguleringsproteinet KRAS er intakt.
Undersøgelsesdesign Internationalt, randomiseret, multicenter, fase III-forsøg.
Primære endpoints
 • 2 års recurrence free survival
 • Tumorsvind hos patienter der har fået neo-adjuverende kemoterapi +/- panitumumab
Sekundære endpoints
 • Stadieindelingen ved CT-skanning
 • Tolerabiliteten af den neoadjuverende behandling
 • Kirurgiske komplikationer
 • Livskvalitet
 • Tumor-biomarkører
 • Radikalitet ved operationen
Inklusionskriterier
 • Histologisk påvist adenokarcinom i colon
 • Radiologisk høj-risiko (T4 eller T3 tumor med ekstramural invasion ≥ 5 mm) eller radiologisk mellem-risiko (T3 tumor < end 5 mm invasion)
 • PS 0-2
Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 29-08-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat