Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DOMUS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring Hvis du har uhelbredelig kræft, og ønsker at tilbringe så meget tid som muligt i eget hjem, kan dette forsøg være noget for dig.
Forsøget vil undersøge, hvorvidt en specialiseret indsats med et palliativt team i eget hjem forbedrer symptomkontrol, øger livskvalitet, overlevelse og muligheden for at dø i eget hjem.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Danske undersøgelser har vist, at langt de fleste kræftpatienter med uhelbredelig sygdom ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Ikke desto mindre dør over halvdelen af dem på hospitalet.

En vigtig opgave for palliative teams er at give kræftpatienter med fremskreden og udbredt sygdom mulighed for selv at træffe valget om, hvor deres behandling, pleje og livsafslutning skal finde sted.

-

Palliativ betyder lindrende. Et palliativt team er et tværfagligt specialistteam, der kan bestå af sygeplejersker, læger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, som kan lindre og hjælpe med at håndtere de udfordringer, der kan opstå, når man er uhelbredeligt syg.

Formål Forsøget vil undersøge, hvorvidt fortsat specialiseret palliativ indsats i eget hjem forbedrer symptomkontrol, øger livskvalitet, overlevelse og mulighederne for at dø i eget hjem.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i mavesækken eller spiserøret, og analyser af kræften viser, at den er af en bestemt vævstype
 • Du ikke har modtaget kemoterapi tidligere. Dog må du godt have modtaget forebyggende kemoterapi mindst 6 måneder før du starter forsøget
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Der ikke er mistanke om, at din sygdom har spredt sig til hjernen
 • Dine blodprøver er tilfredsstillende
 • Du ikke lider af alvorlige medicinske, fysiske eller psykiske sygdomme
 • Du ikke tidligere har modtaget behandling med S1, doxetaxel eller oxaliplatin.


Sådan foregår behandlingen I forsøget får du behandling med 3 typer kemoterapi - docetaxel, oxaliplatin og S1:

DOCETAXEL OG OXALIPLATIN
Først får du docetaxel og umiddelbart derefter oxaliplatin. Begge stoffer får du via et drop i armen hver 2. eller hver 3. uge. Du får det ambulant - det vil sige, at du ikke behøver være indlagt.

S1
S1 får du som tabletter. Du skal tage tabletterne med 12 timers interval, 1 time før eller efter morgen- og aftensmåltid.

FASE 1 FORSØG
Forsøget er det man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor at finde den rette dosis af stoffet.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EUDRACT-nr 2012-005187-10

 • Denne side er sidst opdateret: 23-12-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat