Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DOMUS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Forklaring Hvis du har uhelbredelig kræft, og ønsker at tilbringe så meget tid som muligt i eget hjem, kan dette forsøg være noget for dig.
Forsøget vil undersøge, hvorvidt en specialiseret indsats med et palliativt team i eget hjem forbedrer symptomkontrol, øger livskvalitet, overlevelse og muligheden for at dø i eget hjem.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Danske undersøgelser har vist, at langt de fleste kræftpatienter med uhelbredelig sygdom ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Ikke desto mindre dør over halvdelen af dem på hospitalet.

En vigtig opgave for palliative teams er at give kræftpatienter med fremskreden og udbredt sygdom mulighed for selv at træffe valget om, hvor deres behandling, pleje og livsafslutning skal finde sted.

-

Palliativ betyder lindrende. Et palliativt team er et tværfagligt specialistteam, der kan bestå af sygeplejersker, læger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, som kan lindre og hjælpe med at håndtere de udfordringer, der kan opstå, når man er uhelbredeligt syg.

Formål Forsøget vil undersøge, hvorvidt fortsat specialiseret palliativ indsats i eget hjem forbedrer symptomkontrol, øger livskvalitet, overlevelse og mulighederne for at dø i eget hjem.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har uhelbredelig kræft og har forløb på onkologisk afdeling på Rigshospitalet
 • Du ønsker, under støtte fra et palliativt team, at tilbringe så meget tid i eget hjem som muligt
 • Du er over 18 år
 • Du bor i Region Hovedstaden
 • Du har begrænsede, ingen eller frasiger dig yderligere behandlinger for din kræftsygdom
 • Dit funktionsniveau er påvirket
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du allerede er tilknyttet et palliativt team
 • Du er indlagt og vurderes ikke at kunne udskrives til hjemmet
 • Du er indlagt på andre hospitaler end Rigshospitalet
 • Du ikke behersker dansk i et omfang, så du kan besvare et spørgeskema
Sådan foregår behandlingen Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Der trækkes lod mellem 340 indlagte og ambulante patienter i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. De fordeles ligeligt i kontrolgruppen, der modtager den normale standardbehandling, og forsøgsgruppen der modtager standardbehandling plus et hurtigere forløb fra den onkologiske behandling til en specialiseret palliativ indsats i eget hjem.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
 • Rigshospitalet (Midlertidig lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 07-02-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat