Gå til sygdomsliste

Genomisk profil, genanalyse

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Ukendt stadie
Fase Ukendt Fase
Kort titel Genomisk profil, genanalyse
Forsøgets lange titel Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling
Overordnede formål At undersøge forekomsten af specifikke udtryk af kræftgener i kræftceller hos individuelle patienter ved forskellige kræftformer, med henblik på at opnå en øget biologisk viden om forskellige kræftformer
Primære endpoints Effektmål:
  • Konklusionen af hver enkelt targeterede genanalyse kan åbne mulighed for målrettet behandling, og antallet af målrettede protokollerede behandlingstilbud, samt behandlingstilbud med markedsførte målrettede lægemidler vil blive opgjort.
  • Resultatet af et givet behandlingstilbud vil blive evalueret afhængig at den enkelte forsøgsprotokol, med objektiv responsrate (RECIST), median progressionsfri overlevelse og median overlevelse som minimum
Inklusionskriterier
  • Patienter med solide tumorer
  • PS 0 - 1
  • Alder > 18 år
Eksklusionskriterier
  • Konkurrerende alvorlige medicinske lidelser
Behandling Patienten tilbydes targeteret sekventering, SNP-arrays, samt expressions‐analyser af kræftgener . Det foregår ved analyse af friske vævsprøver (biopsier) som skal tages i lokalbedøvelse under en kort indlæggelse (maksimalt 1 døgn). Samtidig vil man undersøge vævsprøver der allerede er taget, dengang kræftdiagnosen blev stillet.

Der skal tages 1 blodprøver for at sammenligne med raske gener og mulige somatiske mutationer.

Resultatet af gen-analysen vil normalt foreligge inden for 2-3 uger, og patienterne vil blive informeret om resultatet af analysen ved fremmøde i ambulatoriet.

Patienter med specifikke genetiske profiler, som kan målrettes med markedsførte lægemidler eller lægemidler under udvikling, vil om muligt blive tilbudt en sådan behandling.
Planlagt antal patienter Op mod 500 patienter (ca. 100 pr år)
Startdato Maj 2013
Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Protokolnr Videnskabsetisk komités jr.nr: 1300530
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 24-07-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat