Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Bolero 6

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg kan være en mulighed, hvis du har ER+, HER2 negativ brystkræft , og anti-hormonbehandling ikke længere kan holde sygdommen i ro. I forsøget får du en af tre behandlinger for brystkræft. Forsøget sammenligner de tre behandlinger og undersøger, hvilken der virker bedst, når man skal holde kræften i ro.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Antihormonbehandling af brystkræft har været kendt længe, og er en god og ikke særlig bivirkningstung behandling, sammenlignet med kemoterapi.

Desværre bliver mange med tiden ufølsomme overfor antihormonel behandling, og det mister sin virkning. Stoffet Everolimus synes at kunne vende denne ufølsomhed til følsomhed, så den antihormonelle behandling virker igen.

Denne undersøgelse sammenligner derfor tre forskellige behandlinger med eller uden everolimus: Everolimus givet sammen med et antihormon kaldet exemestan, everolimus givet alene eller kemostoffet capecitabin givet alene.

Du får en af behandlingerne, og de er alle godkendt til behandling af brystkræft.
Formål Forsøget skal undersøge, hvilken af de tre behandlinger der virker bedst, når målet er at holde kræften i ro i længst tid. Derudover sammenligner det bivirkninger og livskvalitet.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er kvinde som har fået tilbagefald af ER+, HER2 negativ brystkræft
 • Du er kommet over overgangsalderen
 • Det er mindre end 1 år siden, du afsluttede forebyggende behandling med antihormoner eller hvis din sygdom ikke længere holder sig i ro på antihormonelbehandling
 • Brystkræften kan måles/vurderes på en CT/MR skanning.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået mere end en type kemoterapi for tilbagefald af brystkræft
 • Din sygdom ikke kan måles/vurderes på CT/MR skanning
 • Du tidligere har fået behandling med exemestan
 • Du tidligere har fået behandling med såkaldte mTOR-hæmmere, PI3K hæmmere eller AKT-hæmmere
 • Du får bestemte lægemidler, som ikke virker optimalt sammen med forsøgsbehandlingen.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får hvilken af de tre standardbehandlinger.
Sådan foregår behandlingen EVEROLIMUS OG EXEMESTAN
Hvis du skal have everolimus og exemestan, skal du tage 3 piller hver dag. Du kan tage medicinen derhjemme, og behøver ikke være indlagt.

EVEROLIMUS
Hvis du skal have everolimus og ikke andet, skal du tage 2 piller hver dag. Du kan tage medicinen derhjemme, og behøver ikke være indlagt.

CAPECITABINE
Behandlingen består af kemoterapi i tabletform. Du skal tage piller 2 gange om dagen i 14 dage, efterfulgt af 7 dages pause. Herefter starter du forfra. Behandlingen foregår ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

SCANNING OG KONTROL
I forbindelse med det første besøg vil du få taget blodprøver, EKG (hjertekardiogram) samt en CT/MR scanning. Denne scanning vil blive gentaget hver 6. uge, så længe du får behandlingen.

Du skal til kontrolbesøg efter 3 ugers behandling og 6 ugers behandling. Herefter skal du til kontrol hver 6. uge.

Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Når du er stoppet med behandlingen, vil lægen ca. hver tredje måned søge information om dig for at se, hvilken behandling du får for din kræftsygdom.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Everolimus:
 • Infektioner.
 • Hududslæt, hudkløe, tør hud, neglelidelse
 • Hovedpine
 • Blodmangel, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
 • Lungebetændelse, åndenød, næseblod, hoste, væskeophobning i fx arme og ben
 • Smagsforstyrrelser, mundbetændelse, kvalme, opkastning, diarré
 • Nedsat appetit, vægttab, træthed, kraftesløshed, feber
Capecitabin:
 • Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder.
 • Mundbetændelse, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré
 • Kraftesløshed, nedsat appetit
Exemestan:
 • Træthed
 • Kvalme
 • Hedeture
 • Ledsmerter, muskelsmerter
 • Søvnbesvær
 • Øget svedtendens.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 11-06-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat