Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 2
Kort titel Bolero 6
Forsøgets lange titel Et fase II studie af everolimus i kombination med exemestan versus everolimus alene versus Capecitabine til avanceret brystcancer
Overordnede formål At vurdere effekten og tolerabiliteten af ​​everolimus og capecitabin monoterapier i forhold til everolimus plus exemestan til kvinder med østrogen-receptor positiv (ER +) fremskreden brystkræft
Undersøgelsesdesign Inrernational, interventions, open label, randomiseret, 3 armet, fase 2 undersøgelse
Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse (PFS)
Sekundære endpoints
 • Samlet overlevelse
 • Samlet responsrate
 • Klinisk benefit rate(CBR)
 • Ændringer i ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performance status
 • Livskvalitet
 • Sikkerhed
Inklusionskriterier
 • Kvinde, postmenopausal med lokalt fremskreden, recidiverende eller metastatisk ER+ brystkræft
 • Tilbagefald af ER+ brystkræft under eller indenfor 1 år efter afsluttet adjuverende aromatase inhibitor eller progression under eller indenfor 1 måned efter afsluttet aromatase inhibitor for avanceret brystkræft
 • Målbar sygdom defineret som mindst én læsion ≥ 10 mm ved CT eller MR, og som kan måles nøjagtigt i mindst én dimension (CT-scanning skivetykkelse ≤ 5 mm) ELLER knoglelæsioner: lytisk eller blandet (lytisk + blastic) i fravær af målbar sygdom som defineret ovenfor
Deltagende afdelinger
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Midlertidig lukket)
 • Vejle Sygehus
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 08-11-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat