Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BP28752

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft
Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du brystkræft, der har spredt sig, kan du få forsøgsbehandling med et nyt antistof kaldet RO5479599. Forsøget skal finde den korrekte dosis af antistoffet, når man kombinerer det med standardbehandling. Du får således både antistof og standardbehandling under forsøget.
Baggrund for forsøgsbehandlingen I overfladen på visse kræfttyper findes et protein kaldet HER3, som kan få kræftsvulsterne til at vokse.

Dyreforsøg har vist at antistoffet RO5479599 kan blokere proteinet, så kræftens vækst bremses.

RO5479599 er endnu ikke godkendt til behandling af kræftsygdomme. Derfor tester man nu antistoffet på mennesker. Det er anden gang man tester det, og i foregående forsøg tålte patienterne generelt RO5479599 godt.

I forsøget kombinerer man RO5479599 med de godkendte lægemidler paclitaxel og pertuzumab, som man normalt bruger til behandling af brystkræft.

Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke fejl i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Man foretager forsøget for at lære mere om, hvordan RO5479599, kombineret med paclitaxel og pertuzumab, virker på patienter, der har brystkræft med spredning.

Man undersøger derfor stoffets virkning, hvor sikkert det er at bruge, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er fyldt 18 år
 • Du har brystkræft, der har spredt sig
 • Du er villig til at få taget en ny vævsprøve af kræftknuden, til undersøgelser for HER3-proteinet
 • Din kræftknude udtrykker bestemte værdier af de to proteiner HER2 og HER3
 • Du ikke tidligere er blevet behandlet med paclitaxel, eller det er mindst et år siden du sidst fik stoffet
 • Du ikke har modtaget mere end en type behandling efter din sygdom har spredt sig
 • Din sygdom kan vurderes med standard undersøgelser
 • Der er gået mere end 21 dage siden du sidst modtog behandling
 • Du ikke har væsentlige bivirkninger af tidligere behandling
 • Dit hjerte, nyrer, lever og knoglemarv fungerer tilfredsstillende.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du modtager anden forsøgsmedicin
 • Din kræftsygdom har spredt til hjernen
 • Du har en anden medicinsk sygdom som kan have indflydelse på forsøget
 • Du har aktiv og/eller ukontrolleret infektion, herunder HIV eller smitsom leverbetændelse type B
 • Du er gravid eller ammer
 • Du får eller inden for de sidste 14 dage har fået behandling med antistoffer eller immunterapi, herunder immunhæmmende behandling
 • Du får højdosis binyrebarkhormon.
Sådan foregår behandlingen Forsøget er et såkaldt fase 1 forsøg, hvor lægemidlet for første gang afprøves af mennesker.

Et fase 1 forsøg går ud på at finde den rette dosis af stoffet - det vil sige den dosis, som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter.

Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Undervejs undersøger man også hvilken effekt lægemidlet har på kræften.

I dette lægemiddels tilfælde er fase 1 delt op i tre dele.

Dette forsøg er del 2. Her får patienter forsøgslægemidlet hver 14. eller 21. dag.

Hvor høj dosis du får, afhænger af de erfaringer man fik fra patienter, der fik lægemidlet før dig. Ca. 60 patienter vil deltage i denne del.

STOP FOR BEHANDLING
Så længe du har gavn af behandlingen, kan du fortsætte behandlingen.

Behandlingen stopper, hvis kræften udvikler sig, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Da det er første gang lægemidlet afprøves på mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EUDRACT NUMBER: 2013-003041-41

 • Denne side er sidst opdateret: 13-08-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat