Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Fase Fase 1
Kort titel BP28752
Forsøgets lange titel Ikke-blindet, multicentre, fase 1b-dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af en forlængelsesfase til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og aktivitet af RO5479599, et glucoengineered antistof mod HER3, som gives i combination med pertuzumab og paclitaxel til patienter med metastatisk brystcancer (MBC), som udtrykker HER3 og HER2 protein
Overordnede formål Primære formål:
  • At beskrive sikkerhedsprofilen og farmakokinetikken for udvalgte doser af RO5479599 i kombination med pertuzumab og paclitaxel hos patienter med MBC, som udtrykker HER2- og HER3-protein.
    At fastlagge den/de anbefalede fase II doser og tidsplan for RO5479599 i kombination med pertuzumab og paclitaxel.
Sekundære formål:
  • At beskrive den foreløbige anti-tumoraktivitet med RO5479599 i kombination med pertuzumab og paclitaxel ved at vurdere den objektive responsrate (ORR, inkluderer patienter med bekræftet komplet respons [CR] eller bekraftet partiel respons [PR]), sygdomskontrolrate (DCR, inkluderer patienter med en objektiv respons eller stabil sygdom [SD]), og PFS. At beskrive farmakodynamiske (PD) effekter af RO5479599 i kombination med pertuzumab og paclitaxel
Undersøgelsesdesign Ikke-blindet, multicentre, fase 1b-dosiseskaleringsforsøg
Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 13-08-2014

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat