Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Kort titel NeuroOx
Forsøgets lange titel Nervepåvirkning efter oxaliplatin-holdig kemoterapi hos patienter med kolorektal cancer
Overordnede formål
 • Primære formål: at beskrive incidensen og sværhedsgraden af oxaliplatin-induceret neuropati på præ-definerede tidspunkter
 • Sekundære formål: at identificere potentielle prædiktive faktorer relateret til udviklingen af kronisk oxaliplatin-induceret neuropati - e.x. infusionstid, comorbiditet, biomarkører, anden medicin. Endvidere at beskrive udviklingen af oxaliplatin-induceret neuropati over en årrække samt at beskrive indvirkningen af oxaliplatin-induceret neuropati på livskvaliteten
Undersøgelsesdesign Undersøgelsen består af to del-studier – hhv. et prospektivt og et retrospektivt studie. Begge studier er spørgeskema baseret kohorte studie, hvor patient grundlaget udgøres af patienter med CRC behandlet med standard oxaliplatin-baseret kemoterapi
Inklusionskriterier Prospektive del – adjuverende:
 • Ingen tidligere behandling med oxaliplatin-holdig kemoterapi
 • Ingen tegn til metastatisk sygdom ved påbegyndelse af kemoterapien
 • Alder > 18 år
 • Patienter planlagt til oxaliplatin-baseret adjuverende kemoterapi for radikalt opereret
  CRC
Prospektive del metastatisk:
 • Patienter planlagt til oxaliplatin-baseret 1. linje kemoterapi for histologisk verificeret
  metastatisk CRC
 • Alder > 18 år
 • Ingen tidligere behandling med oxaliplatin-holdig kemoterapi
Retrospektive del:
 • Patienter der har fået min. 1 serie oxaliplatin-baseret adjuverende kemoterapi for
  radikalt opereret kolorektal cancer i perioden 2004 til 2011
 • Alder > 18 år
 • Ingen metastatisk sygdom
Behandling Spørgeskemaundersøgelser og blodprøvetagning
Planlagt antal patienter I hvert af de nordiske lande forventes det at inkludere 225 patienter i den prospektive del
Startdato Juni 2013
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr Godkendt af datatilsynet. Ingen Eudract nr eller videnskabsetiske komité
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 19-03-2014

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat