Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Balise (JTBB)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har ikke-småcellet lungekræft med såkaldte EGFR mutationer, og kræften har spredt sig, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Behandlingen består af to stoffer: Standardbehandling med erlotinib (Tarceva®) og forsøgsstoffet LY2875358. Du får enten erlotinib alene eller sammen med LY2875358. Forsøget sammenligner hvad der virker bedst, når man vil holde kræften i ro. For at være med skal du forinden have fået erlotinib i 8 uger, og kræften skal være i ro.

Baggrund for forsøgsbehandlingen En del patienter med ikke småcellet lungekræft har mutationer i et specielt gen i kræftcellerne.

En stor del af dem har gavn af behandling med erlotinib, et stof som hæmmer en speciel vækstvej hos cellerne.

Desværre oplever de fleste, at behandlingen med tiden ikke virker længere. Forskning peger på, at det skyldes, at kræftcellerne finder en ny vækstvej.

Den vækstvej kan forsøgsstoffet LY2875358 hæmme.

Flere forsøg tyder på, at det er en fordel at hæmme begge vækstveje samtidig. Det afprøver man i dette forsøg, hvor patienter både får standard- og forsøgsstoffet.

Her foregår behandlingen
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-01-2020

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat