Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: DOS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Mavekræft, Spiserørskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har kræft i spiserøret eller mavesækken, som ikke kan opereres bort, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Behandlingen består af standard kemoterapi sammen med forsøgsstoffet S1 (Teysuno ®).

Baggrund for forsøgsbehandlingen Undersøgelser viser, at kombinationer af forskellig slags kemoterapi gavner patienter, der har spiserørs- eller mavesækskræft, som ikke kan opereres bort. Det kan forlænge overlevelsen og forbedre livskvaliteten.

Man kan anvende forskellige kombinationer, men de giver alle bivirkninger, som nedsætter livskvaliteten eller som kan være så alvorlige, at man tvinges til at stoppe kemoterapien.

Derfor vil man gerne finde en bedre kombinationsbehandling.

Det prøver man i dette forsøg, der kombinerer standard kemostoffer med S1 (Teysuno ®).

S1 er et nyt, alternativt præparat af et kendt kemostof. Det er for nylig blevet godkendt i Europa, og det har gennem længere tid været anvendt i Japan til behandling af flere kræftsygdomme, der starter i mave-tarmkanalen.

Der er planlagt flere undersøgelser med S1 i kombination med standard kemoterapi.

Formål Forsøget er et såkaldt fase 1 forsøg. Man undersøger stoffets virkning, hvor sikkert det er at bruge, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.

I dette forsøg undersøger man også effekten af behandlingen på kræften.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i mavesækken eller spiserøret, og analyser af kræften viser, at den er af en bestemt vævstype
 • Du ikke har modtaget kemoterapi tidligere. Dog må du godt have modtaget forebyggende kemoterapi mindst 6 måneder før du starter forsøget
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Der ikke er mistanke om, at din sygdom har spredt sig til hjernen
 • Dine blodprøver er tilfredsstillende
 • Du ikke lider af alvorlige medicinske, fysiske eller psykiske sygdomme
 • Du ikke tidligere har modtaget behandling med S1, doxetaxel eller oxaliplatin.


Sådan foregår behandlingen I forsøget får du behandling med 3 typer kemoterapi - docetaxel, oxaliplatin og S1:

DOCETAXEL OG OXALIPLATIN
Først får du docetaxel og umiddelbart derefter oxaliplatin. Begge stoffer får du via et drop i armen hver 2. eller hver 3. uge. Du får det ambulant - det vil sige, at du ikke behøver være indlagt.

S1
S1 får du som tabletter. Du skal tage tabletterne med 12 timers interval, 1 time før eller efter morgen- og aftensmåltid.

FASE 1 FORSØG
Forsøget er det man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor at finde den rette dosis af stoffet.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EUDRACT-nr 2012-005187-10

 • Denne side er sidst opdateret: 23-12-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat