Gå til sygdomsliste

Sygdom Skjoldbruskkirtelkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel Verify

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter, fase III forsøg til at vurdere effekt og sikkerhed af Vandetanib på patienter med fremskreden eller metastatisk skjoldbruskkirtel kræft og som ikke kan behandles med radioaktivt jod (RAI).

Overordnede formål Det primære formål er at fastlægge effekten (vurderet ved progressionfrioverlevelse (PFS)) af vandetanib sammenlignet med placebo hos patienter med fremskreden eller metastatisk skjoldbruskkirtel kræft og som ikke kan behandles med radioaktivt jod

Undersøgelsesdesign Randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, multicenter, international fase III undersøgelse

Startdato Januar 2013
Deltagende afdelinger
  • Vejle Sygehus
Protokolnr EudraCT 2012-001661-32
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 13-01-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat