Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Two-dose (MK-3475-010-00)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Tilbagefald, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har ikke-småcellet lungekræft, som ikke kan fjernes ved en operation, og du tidligere har fået behandling med carboplatin eller cisplatin kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Forsøget undersøger, hvad der virker bedst, forsøgsstoffet MK-3475 eller kemostoffet docetaxel, når målet er at holde kræften i ro.

Baggrund for forsøgsbehandlingen MK-3475 er et nyt lægemiddel. Det har vist lovende resultater hos patienter med ikke-småcellet lungekræft, men er endnu ikke godkendt til behandling.

Dette forsøg sammenligner to forskellige doser MK-3475 med standard kemostoffet docetaxel, der er godkendt til behandling.

Man ser hvilken behandling, der virker bedst, når man vil få kræften til at skrumpe og/eller holde sig i ro.

MK-3475 virker ved at aktivere dit immunforsvar. Det blokerer en af de vækstveje, som kræften benytter til at vokse.

Formål Forsøget skal undersøge effekten og bivirkninger ved MK-3475 og sammenligne med kemostoffet docetaxel.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fremskredent eller spredt nyrekræft af typen renalcellekarcinom
 • Du har fået taget en vævsprøve (f.eks. under din screening for kræft) af tumor, som lægerne kan analysere
 • Kræften kan ses og følges med skanninger
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Din knoglemarv-, lever- og nyrefunktion fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået medicinsk behandling, for fremskreden eller metastatiske renalcellekarcinom
 • Du tidligere har fået forebyggende behandling for renalcellekarcinom, og kræften er vokset eller har spredt sig under eller inden for 12 måneder efter sidste behandling
 • Du tidligere har fået immunterapi med en eller flere specifikke immunstoffer.
 • Du tidligere har fået behandling med axitinib og/eller sunitinib - såvel som nogen tidligere behandlinger med andre VEGF-hæmmere
 • Kræften for nyligt har spredt sig til hjernen
 • Du er overfølsom over for antistoffer
 • Du har anafylaksi eller ukontrolleret astma
 • Du har haft alvorlige hjerte- eller hjertekarproblemer inden for 12 måneder op til forsøget


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med avelumab og axitinib. Den anden gruppe får standardbehandling med sunitinib.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Hvis du får avelumab og axitinib
Hvis du skal have avelumab og axitinib, skal du møde på hospitalet en gang om ugen hver 2. uge. Her får du Avelumab gennem et drop i en af dine blodårer

Du tager selv axitinib som tabletter to gange daglig under hele din deltagelse i forsøget.

Hvis du får sunitinib
Hvis du skal have sunitinib, skal du møde på hospitalet en gang hver 2. uge i de første 6 uger. Derefter vil lægen muligves bede dig om at møde en gang hver 6. uge.

Du tager selv sunitinib som tabletter. Du får behandlingen i serier. Hver serie varer 6 uger, og i hver serie tager du sunitinib én gang om dagen i 4 uger, efterfulgt af 2 uger uden behandling.

Så længe varer behandlingen
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til nogle kontroller, når du er færdig med behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse om axitinib (Inlyta®) og Sunitinib (Sutent®) på min.medicin.dk

Axitinib (Inlyta®)
Sunitinib (Sutent®)

Avelumab (MSB0010718C)
Følgende bivirkninger (der regnes for at være forbundet med forsøgslægemidlet) er set hos 2-9 % af 1300 patienter, som blev behandlet med avelumab i forskellige forsøg.
 • Reaktioner (herunder allergiske reaktioner) der forekommer under eller efter infusionen (kan omfatte kuldegysninger, feber, muskelsmerter, åndenød, lavt eller højt blodtryk)
 • Træthed
 • Kvalme, diarré, opkastning, nedsat appetit
 • Influenza-lignende symptomer (kuldegysninger, ledsmerter, feber)
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • Hudkløe, hududslæt
 • Et lavt antal røde blodlegemer (blodmangel)
 • Forhøjede leverenzymer i blodet
 • Muskelsmerter
 • Svaghed
 • Hovedpine
 • Forstoppelse


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Pfizer Inc.

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2015-002429-20, Clinicaltrials.gov: NCT02684006, Sponsor protokol nr.: B9991003

 • Denne side er sidst opdateret: 09-01-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat