Gå til sygdomsliste

Musik og Kræft

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Kort titel Musik og Kræft

Forsøgets lange titel Musik & Kræft – levende musik under kemoterapi. Lodtræknings-undersøgelse af musikkens effekt i forbindelse med kemobehandling

Overordnede formål At undersøge om levende musik er en livskvalitetsforbedrende faktor under kemoterapibehandling

Undersøgelsesdesign Randomiseret kontrolleret interventionsstudie, 3-armet parallelgruppe design.

Sekundære endpoints
  • Progressions fri overlevelse
  • Total overlevelse
  • Toxicitet


Deltagende afdelinger
  • Rigshospitalet
Protokolnr EudraCT nr.: 2014-003865-11, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02312206, sponsorprotokol nr.: NEOD001-CL002

Diverse Sponsor: Prothena Therapeutics Limited

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 01-03-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat