Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FGF117360

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 2, Stadie 4, Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har fremskreden ikke-småcellet lungekræft, eller hvis du har en solid kræfttumor, som der ikke er nogen standardbehandling til. Behandlingen består af et nyt lægemiddel, kaldet GSK3052330. Forsøget skal finde den rette dosis af stoffet og undersøger stoffet virkning og sikkerhed, givet alene og sammen med kemoterapi.

Sådan foregår behandlingen Før du får stamcellebehandling, får du kemoterapi (fludarabin) og strålebehandling. Det er for at hæmme dit immunsystem, så du kan tage imod donorcellerne uden at afstøde dem.

Så får du stamceller, der starter en immunreaktion, som skal slå kræftcellerne ihjel.

Den immundæmpende behandling med de tre forsøgsstoffer får du i forskellige intervaller undervejs. Alle stoffer skal du tage som tabletter:
 • Sirolimus starter du med 3 dage før donorcellerne. Du trapper ned efter 180 dage og stopper med at tage stoffet på dag 365
 • Mycofenolatmofetil starter du med at tage på transplantationsdagen. Du trapper ned efter 100 dage og stopper med at tage stoffet på dag 150
 • Cyklosporin tager du 3 dage før donorcellerne. Du trapper ned efter 150 dage, og stopper med at tage stoffet på dag 180
BEHANDLINGSSTOP OG KONTROL
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Under behandlingen skal du løbende til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Stamcelletransplantationen:
 • GVHD
 • Livstruende Infektioner
 • Kvalme
 • Lave blodtal
Cyklosporin:
 • Tab af salt (magnesium) i urinen
 • Øget hårvækst
 • For højt blodtryk
 • Rysten på hænderne
 • Kvalme og opkastning
Mycofenolatmofetil:
 • Kvalme.
Sirolimus:
 • Forhøjet blodtryk
 • Hovedpine
 • Nedsat nyrefunktion
 • Forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Den Videnskabsetiske Komite sags nr.: 1113478.
 • Denne side er sidst opdateret: 18-03-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat