Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: uPARCRPC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Prostatakræft
Stadie 2 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Har du prostatakræft der har spredt sig, og skal du have behandling med abiraterone (Zytiga®), kan dette forsøg være noget for dig. Forsøget undersøger, om man ved hjælp af en blodprøve kan forudsige, hvem der vil have gavn af abiraterone. Du skal tidligere have modtaget behandling med docetaxel eller cabazitaxel for at deltage.

Baggrund for forsøget Abiraterone er en effektiv standardbehandling til prostatakræft. Dog har alle patienter ikke gavn af behandlingen.
I forsøget ser forskerne, om man med en blodprøve kan forudsige, hvilke patienter der vil have gavn af behandlingen.

Formål Forsøget skal undersøge, om en blodprøve kan bruges til at forudse, hvilke patienter der får gavn af abiraterone.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har prostatakræft der har spredt sig

 • Du har tidligere modtaget behandling med docetaxel eller cabzitaxel
 • Du er kirurgisk eller medicinsk kastreret
 • Du er som minimum selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


 • Du har tilfredsstillende blodprøver.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med abiraterone eller enzulatamid
 • Du har anden alvorlig, ukontrolleret sygdom eller medicinsk tilstand, herunder infektionssygdom, hjertesygdom og leversygdom
 • Kræften har spredt sig til hjernen
 • Du har en mavetarm-lidelse der kan forhindre optagelsen af abiraterone
 • Du har væsentlige bivirkninger fra tidligere kemoterapi eller strålebehandling
 • Du har modtaget behandling med et azolmiddel (mod svampeinfektion).


Forsøgsmetode Et prospektivt , investigator initieret biomarkør undersøgelse .

Sådan foregår forsøget Du får behandling med abiraterone, der skal tages som tablet en gang dagligt og binyrebarkhormon (prenisolon) der skal tages to gange dagligt.Inden du starter på abiraterone, skal du have taget en blodprøve til forsøget.Løbende evalueres din sundhedstilstand med CT scanninger, knoglescanninger, PSA måling og øvrige blodprøver.

Bivirkninger ved forsøget Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får af abiraterone:
 • Diarré
 • Forhøjet blodtryk, væskeophobning i fx arme og ben
 • Urinvejsinfektion.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Vejle Sygehus
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr. 2011-002099-18, Lægemiddelstyrelsen nr. 2011051164, Videnskabsetisk Komit nr. S-20110097
 • Denne side er sidst opdateret: 24-01-2012

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat