Gå til sygdomsliste

Nintedanib, BIBF 1120

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungehindekræft
Stadie Ukendt stadie
Fase Fase 2
Kort titel Nintedanib, BIBF 1120

Forsøgets lange titel Dobbelt blindet, randomiseret fase 2 studie med nintedanib i kombination med pemetrexed/cisplatin efterfulgt af kontinuerlig nintedanib monoterapi, versus placebo i kombination med pemetrexed/cisplatin efterfulgt af kontinuerlig placebo monoterapi.

Overordnede formål Undersøgelsens primære formål er at sammenligne de to behandlingers sikkerhed og effekt.

Undersøgelsesdesign Et prospektivt åbent multicenter, randomiseret, fase II studie.
Primære endpoints
  • Respons
Sekundære endpoints
  • Cytogenetisk respons
  • Sikkerhed
  • Overlevelse
  • Relaps
Inklusionskriterier
  • MDS med IPSS Int-2 eller høj-risiko med karyotype inkl. del (5q)
  • AML med multiliniedysplasi og 20-30 % blaster (tidl. RAEB-t) inkl. del (5q)
  • Patienter i den fertile alder skal bruge antikonception
Startdato 24. september 2012
Deltagende afdelinger
  • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr Videnskabsetisk Komité N-20120029, Datatilsynet 2008-58-0028
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 08-05-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat