Gå til sygdomsliste

Stratus (MM-010)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Myelomatose
Fase Fase 3
Kort titel Stratus (MM-010)

Forsøgets lange titel Et multicenter, enkeltarmet, åbent studie med pomalidomide i kombination med lavdosis dexamethason hos patienter med refraktær eller relaps af myelomatose

Overordnede formål
  • At evaluere sikkerheden af kombinationen af pomalidomide og lavdosis dexamethason i en stor kohorte af patienter med refraktær eller relaps af myolomatose


Undersøgelsesdesign Et multicenter, enkeltarmet, åbent studie.

Primære endpoints Invasiv sygdomsfri overlevelse

Sekundære endpoints
  • Invasiv sygdomsfri overlevelse hos patienter med Ki67 index ≥ 20%
  • Fjernrecidivfri overlevelse
  • Absolut overlevelse
  • Farmakokinetik
  • Livskvalitet


Deltagende afdelinger
  • Odense Universitetshospital
  • Vejle Sygehus
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 16-01-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat