Gå til sygdomsliste

MA 1408 ComBoPET

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Stadie Ukendt stadie
Fase Ukendt Fase
Kort titel MA 1408 ComBoPET

Forsøgets lange titel Sammenligning af FDG-PET og NaF-PET scanning til diagnosen af knoglemetastaser hos patienter med brystkræft

Overordnede formål At sammenligne NaF-PET / CT og FDG-PET-CT scanningers sensitivitet og specicitet ved diagnosen af knoglemetastaser hos brystkræftpatienter, som er suspekte for knoglemetastaser

Undersøgelsesdesign Single institution, ikke randomiseret, prospektivt

Primære endpoints
 • Sensitivitet, specificitet, accuracy per patient


Sekundære endpoints
 • Sensitivitet, specificitet og accuracy per læsion
 • Sensitivitet, specificitet og accuracy per region
 • Sensitivitet, specificitet og accuracy for osteolytiske og osteoblastiske læsioner
 • Ændring af behandlingen på grund af ikke-ossøse metastaser på FDG-PET-CT
 • Samlet tidforbrug


Inklusionskriterier
 • Opereret for brystkræft
 • Mistanke om knoglemetastaser
 • Behandling/kontrol på Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital


Eksklusionskriterier
 • Kendte knoglemetastaser
 • Nyresygdom eller nyresvigt (unormal høj kreatinin)
 • Dysreguleret diabetes
 • Allergi overfor jodkontrast


Behandling Som standardundersøgelse for diagnostisering af knoglemetastaser udføres på Herlev Hospital NaF-PET/CT, evt. suppleret med MR. I dette studie vil man sammenligne NaF-PET/CT med FDG-PET/CT. De 2 undersøgelser beskrives separat og blindet. Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem de 2 undersøgelser suppleres med MR.

Planlagt antal patienter 300 patienter.

Startdato 26 februar 2014

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr Clinical trials nr: NCT02252172.

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 31-01-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat