Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HERBY (ITCC-019)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring For børn og unge mellem 3 og 17.9 år, der for nyligt har fået konstateret højgrads hjernetumor, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. I forsøget tilføjer man stoffet bevacizumab (Avastin ®) til standardbehandling. Den består af en operation, efterfulgt af strålebehandling og kemoterapi. Bevacizumab er en såkaldt angiogenese-hæmmer. Det er et lægemiddel, der bremser væksten af nye blodkar.

Formål I dette forsøg undersøger lægerne om behandling med et nyt forsøgslægemiddel kaldet pixantron i kombination med antistoffet rituximab er mere effektiv end standardbehandlingen med gemcitabin og rituximab.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du enten har Non-Hodgkin lymfom af typen diffust storcellet B-celle lymfom og har fået mindst 1-3 behandlinger af din sygdom, som har haft en god effekt. Eller du har Non-Hodgkin lymfom af typen follikulært B-celle lymfom, der har ændret sig til storcellet B-lymfom
  • Du tidligere har fået behandling med rituximab i kombination med et eller flere andre kemostoffer
  • Du ikke kan tåle behandling med højdosis kemoterapi eller stamcelletransplantation


Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Vejle Sygehus
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 05-01-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat