Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: D0816C0006 (renal)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Ukendt stadie (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Har du en kræft sygdom der udgår fra de solide organer, kan dette forsøg være noget for dig. Forsøget sammenligner hvordan normal og nedsat nyrefunktion påvirker, hvordan forsøgsmedicinen olaparib omsættes i kroppen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Olaparib er et nyt lægemiddel under udvikling, der skal bruges til at behandle solide tumorer.

Olaparib undertrykker et ennzym, forkortet PARP, der er kendt for at fremme tumorvækst. Undertrykkelsen gør, at tumorcellerne dør.

I forsøget måler man mængden af olaparib i blodet hos patienter med normal eller nedsat nyrefunktion, efter de har indtaget olaparib (del A i forsøget).

Man undersøger, om nedsat nyrefunktion påvirker kroppens evne til at nedbryde og udskille olaparib.

På den måde kan man se, om patienter med nyreproblemer har brug for en anden dosis.

Forsøget vil også belyse, om patienter med nedsat nyrefunktion tåler olaparib lige så godt som andre patienter.Hvad er solide tumorer?

Det er kræftknuder, der sidder i og stammer fra solidt væv. F.eks. bryst, lunge, lever, prostata.

Formål Forsøget vil undersøge, om nedsat nyrefunktion påvirker omsætningen af olapraib.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en solid tumor, der ikke kan behandles med standardbehandling
 • Du har enten normal eller stabil nedsat nyrefunktion i minimum 2 måneder før forsøgsstart
 • Din knoglemarv, lever og nyrer fungerer tilfredsstillende
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Du har et BMI mellem 18 - 30.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har mavesæks- eller spiserørskræft
 • Du deltager i et andet forsøg
 • Du tidligere er behandlet med en PARP hæmmer
 • Du har haft anden kræftsygdom indenfor de sidste 5 år
 • Du modtager eller har modtaget behandling med en CYP3A4 hæmmer
 • Du modtager behandling med medicin der kan påvirke din nyrefunktion
 • Du fortsat har svære bivirkninger fra tidligere behandlinger
 • Du har ukontrollerede hjernemetastaser
 • Du har anden sygdom som skønnes at være uhensigtsmæssig i forhold til forsøget
 • Du har ukontrolleret forhøjet blodtryk, hjertesvigt, HIV, leverbetændelse B eller C.


Sådan foregår behandlingen Forsøget er delt op i to dele:

Del A:
Denne del varer fem dage. De første 24 timer er du indlagt på hospitalet. Her får du først en dose olaparib i tabletform. Og bagefter får du opsamlet din urin over 24 timer og får taget blodprøver over 96 timer.

Del B:
Denne del starter dagen efter del A er færdig. Du tager nu tbl. olaparib fast 2 gange dagligt. De første 4 uger skal du tilses i ambulatoriet på hospitalet med en uges mellemrum. Herefter er der 4 uger mellem hvert besøg.

BEHANDLINGSSTOP
Du får forsøgsbehandlingen, så længe det har en positiv effekt på din sygdom.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som størstedelen af patienterne får af Olaparib:
 • Nedsat evne til at bekæmpe infektioner
 • Anæmi: Lavt antal røde blodlegemer, hvilket kan medføre træthed og stakåndethed
 • Trombocytopeni: antallet af blodplader i blodet kan falde, hvilket kan medføre tendens til blå mærker, alvorlig eller langvarig blødning
 • Kvalme og opkast
 • Træthed
 • Fordøjelsesbesvær og halsbrand
 • Ændret smagssans
 • Diarré
 • Hovedpine
 • Svimmelhed.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-05-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat