Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: RESPECT

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Uspecificeret børnekræft
Ukendt stadie (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring For skolebørn med kræft kan det være en mulighed at deltage i dette forsøg. Forsøget undersøger om det forbedrer børnenes langsigtede rehabilitering, hvis man involverer deres klassekammerater. Man udnævner to ambassadører fra klassen. De deltager hver 2. uge i kræftpatienternes almindelige dagligdag på hospitalet.

Baggrund for forsøget Hvert år er der i gennemsnit ca 80 skolebørn og -unge i behandling for kræft. De har ofte været gennem et langstrakt behandlingsforløb, som afbryder deres normale skolegang, deltagelse i sport og kontakt til kammeraterne.

En rundspørge blandt børn, der har været indlagt med kræft, viser, at mange har meget svært ved at vende tilbage til en normal hverdag. Et år efter behandlingen er stoppet, får fem pct. ingen undervisning, 15 pct. går ikke i skole på fuld tid, 31 pct. får specialundervisning og 18 pct. må gå en klasse om. 36 pct. er fysisk inaktive, og yderligere 20 pct. er mindre aktive end deres jævnaldrende.

Problemet er vokset i takt med at flere og flere børn overlever en kræftdiagnose. Som følge af fremskridt i behandling af børnekræft overlever mere end 80 pct., og øger behovet for til velfungerende rehabilitering.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)
 • Din vævsprøve har vist, at du har ALK-translokation


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Det ikke er muligt at tage vævsprøver af din kræft
 • Du har såkaldt planocellulært karcinom (pladecellekræft)


Sådan foregår forsøget Når man er i behandling med crizotinib (Xalkori®), får man som standard taget blodprøver hver 6. uge.

Deltagere i dette forsøg vil få taget blodprøver hyppigere - hver 3. til 6. uge. Det gælder både, når man er i behandling, og hvis man på et tidspunkt kommer i behandlingspause eller skiftes til en anden type behandling.

I blodprøverne holder forskerne øje med værdier, der kan sige noget om udviklingen af sygdommen. Derfor kan det være, man skal undersøges med scanning oftere, end man plejer.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Eudract-nummer: 2011-0049-11
 • Denne side er sidst opdateret: 18-09-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat