Gå til sygdomsliste

Sygdom Hoved-halskræft
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 1
Kort titel CONTRAST

Forsøgets lange titel CONTRAST: Konventionel strålebehandling overfor øget dosis til højrisiko områder.

Overordnede formål Vise at det er sikkert at omfordele stråledosis til patienter med hoved hals kræft.

Undersøgelsesdesign Et prospektivt fase 1 studie over 2 trin. Hvor dosis øges i to skridt. Først behandles et mindre antal patienter med en mindre dosis ændring. Er bivirkningerne acceptable behandles den næste gruppe patienter med en lidt højere dosis til de områder, hvor tilbagefald oftest opstår.

Primære endpoints
  • Forekomst af alle behandlingsrelaterede bivirkninger (TEAE).


Sekundære endpoints
  • Samlet overlevelse, OS
  • Progressionsfri overlevelse, PFS
  • Sygdomskontrol, DCR
  • QoL


Inklusionskriterier
  • diagnosticeret med mCRC
  • tidligere behandling med, eller ikke anses for kandidat til, andre lokalt godkendte standard behandlinger


Eksklusionskriterier Patienter, der deltager i investigator program med interventioner uden for rutinemæssig klinisk praksis

Behandling Studiet er et observationsstudie, hvor der ikke indgår en specifik behandling

Planlagt antal patienter I alt 1000 patienter. Ca. 25-30 patienterer på RH

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 16-02-2018

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat