Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NUCOG 1 / VINGEM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har blærekræft, som har spredt sig, og du har nedsat nyrefunktion, er denne forsøgsbehandling en mulighed. I forsøget får du enten lægemidlerne vinflunin og gemcitabin eller midlerne carboplatin og gemcitabin. Forsøget sammenligner behandlingernes effekt, sikkerhed og livskvalitet.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Normalt får blærekræftpatienter, der har nedsat nyrefunktion, standardbehandling med en kombination af to kendte kemostoffer, kaldet gemcitabin og carboplatin.

Carboplatin kan være skadeligt for nyrerne. De patienter som oplever det, får efterfølgende et andet stof kaldet vinflunin sammen med gemcitabin.

Vinflunin påvirker typisk ikke nyrerne, og det godkendt til behandling af blærekræft.

Men man ved ikke, om vinflunin kombineret med gemcitabin er bedre end carboplatin og gemcitabin til patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Det undersøger man derfor i dette forsøg. Man håber, at man i fremtiden kan bruge vinflunin fra start af i stedet for carboplatin , så man undgår skader på nyrerne.

Formål Forsøget skal finde ud af, om behandling med gemcitabin og vinflunin er bedre end standardbehandlingen med gemcitabin og carboplatin hos patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har blærekræft
 • Du ikke har fået forudgående kræftbehandling, dog tillades forebyggende kemoterapi og kemoterapi forud for evt. operation såfremt der er gået mere end 6 måneder
 • Kræften har spredt sig, eller ikke kan opereres bort
 • Du har nedsat nyrefunktion
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 1)
 • Dine eventuelle hjernemetastaser er stabile og uden væsentlige gener.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået strålebehandling på blæren, eller hvis du har fået fjernet en del af blæren for at lindre smerter (palliativ resektion (TUR-B)
 • Dine blod- eller leverværdier ikke er tilfredsstillende
 • Du har anden alvorlig sygdom som lægerne skønner er uforenelig med forsøget.


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Forsøget strækker sig over 12 uger. Her skal du til holdtræning 3 gange om ugen af 1,5 times varighed hos fysioterapeuterne på Herlev Hospital.
Før og efter træningspassene vil du få taget blodprøver. Du vil også få taget 3 muskelvævsprøver i løbet af forsøgsperioden. Hvis du ikke ønsker at få taget dem, kan du stadig deltage i resten af forsøget.
Du skal føre en kort trænings- og kostdagbog samt besvare et spørgeskema ang. livskvalitet.

Kontrol
Når behandlingen stopper, skal du til kontrol fire gange.

Bivirkninger ved behandlingen
 • Det kan gøre ondt at få taget muskelvævsprøver, og du kan også opleve betydelig ømhed eller smerter i dagene efter. Derudover er der lille risiko for blødning og betændelse
 • Muskelømhed i relation til styrketræningen
Det skal understreges at de listede bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 04-04-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat