Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NUCOG 1 / VINGEM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har blærekræft, som har spredt sig, og du har nedsat nyrefunktion, er denne forsøgsbehandling en mulighed. I forsøget får du enten lægemidlerne vinflunin og gemcitabin eller midlerne carboplatin og gemcitabin. Forsøget sammenligner behandlingernes effekt, sikkerhed og livskvalitet.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Normalt får blærekræftpatienter, der har nedsat nyrefunktion, standardbehandling med en kombination af to kendte kemostoffer, kaldet gemcitabin og carboplatin.

Carboplatin kan være skadeligt for nyrerne. De patienter som oplever det, får efterfølgende et andet stof kaldet vinflunin sammen med gemcitabin.

Vinflunin påvirker typisk ikke nyrerne, og det godkendt til behandling af blærekræft.

Men man ved ikke, om vinflunin kombineret med gemcitabin er bedre end carboplatin og gemcitabin til patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Det undersøger man derfor i dette forsøg. Man håber, at man i fremtiden kan bruge vinflunin fra start af i stedet for carboplatin , så man undgår skader på nyrerne.

Formål Forsøget skal finde ud af, om behandling med gemcitabin og vinflunin er bedre end standardbehandlingen med gemcitabin og carboplatin hos patienter, der har nedsat nyrefunktion.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har blærekræft
 • Du ikke har fået forudgående kræftbehandling, dog tillades forebyggende kemoterapi og kemoterapi forud for evt. operation såfremt der er gået mere end 6 måneder
 • Kræften har spredt sig, eller ikke kan opereres bort
 • Du har nedsat nyrefunktion
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde. (performancestatus 1)
 • Dine eventuelle hjernemetastaser er stabile og uden væsentlige gener.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået strålebehandling på blæren, eller hvis du har fået fjernet en del af blæren for at lindre smerter (palliativ resektion (TUR-B)
 • Dine blod- eller leverværdier ikke er tilfredsstillende
 • Du har anden alvorlig sygdom som lægerne skønner er uforenelig med forsøget.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne. Den afgør tilfældigt, hvem der får forsøgsbehandling med gemcitabin og vinflunin, og hvem der får standardbehandling med gemcitabin og carboplatin.

Sådan foregår behandlingen Du får enten vinflubin og gemcitabin, eller gemcitabin og carboplatin.

Stofferne får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får dem ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

Behandlingen er delt op i serier, som hver strækker sig over 3 uger. Du får medicinen en gang om ugen i de første to uger af hver serie.


BEHANDLINGSSTOP OG KONTROL
Mens du får behandling skal du hver 6.uge have foretaget en kontrol CT-scanning.

Du får forsøgsbehandlingen, så længe det har en effekt på sygdommen.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Vinflubin:
 • Hårtab.
 • Nervebetændelse fx på arme og ben
 • Muskelsmerter
 • Blodmangel, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
 • Kvalme, opkastning, sår i munden, mavemerter, forstoppelse, diarré

 • Nedsat appetit, vægttab, kraftesløshed, træthed, temperaturstigning, reaktioner på indstiksstedet
Gemcitabin:
 • Influenzalignende symptomer
 • Kvalme, opkastning, påvirkning af leverens funktion
 • Væskeophobning i kroppen, åndenød
 • Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader
 • Allergisk hududslæt, hudkløe, hårtab
 • Blod i urinen.
Carboplatin:
 • Kraftesløshed
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, påvirkning af leverens funktion
 • Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader
 • Forstyrrelse i saltbalancen
 • Muskelsmerter
 • Hårtab
 • Forhøjet urinkvælstof i blodet
 • Høretab.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: 2013-002417-35

 • Denne side er sidst opdateret: 01-09-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat