Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Melanom BMS CA184-178

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring For teenagere med fremskreden moderkræft kan denne forsøgsbehandling med antistof være en mulighed. Man ser om et antistoffet kaldet Ipilimumab kan forbedre immunforsvarets virkning på kræften.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg ser man om antistoffet Ipilimumab kan forbedre prognosen for teenagere med fremskreden modermærkekræft.

Stoffet er allerede godkendt som standardbehandling til voksne med fremskreden modermærkekræft.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner virkningsmekanismen for kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke strukturer på kræftcellerne. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler eller cellegifte til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål At bedre prognosen ved høj-grads melanom hos teenagere ved behandling med Ipilimumab, der er et humant monoklonalt antistof rettet mod humant cytotoksisk T-lymfocytantigen y4 (CTLA-4), hvilket normalt nedregulerer immunrespons. Dermed skulle immunrespons mod melanom øges

Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man er mellem 12.0-17.9 år gammel
 • Man har modermærkekræft, i stadie 3 eller 4 med en specifik mutation i kræftcellernes arvemateriale (BRAF), som ikke kan opereres bort
 • Man har en Karnofsky eller Lansky performance status score på mindst 50
 • Man ikke har fået kemoterapi i mindst 28 dage og glukokorticosteroid i mindst 3 uger inden forsøgsbehandlingen
 • Man har (næsten) normal lever-, nyre- og knoglemarvsfunktion.


Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Man har et melanom (hudkræft), der er startet i øjet
 • Man tidligere har fået behandling med stofferne CTLA-4 ligand/agonist, PD-1 antagonist, PD1-L1 ligand/agonist, eller CD137 ligand/agonist
 • Man har en eller flere hjernemetastaser, der giver symptomer
 • Man tidligere har haft en autoimmun sygdom
 • Man har fået en organtransplantation
 • Man er gravid eller ammer.


Sådan foregår behandlingen Patienterne får Ipilimumab på hospitalet over 90 minutter gennem et drop. Man får det ambulant - det vil sige uden at man behøver være indlagt.

Man får antistoffet hver 3 uge. Man får stoffet i alt 4 gange.

Bivirkninger ved behandlingen Da man tidligere kun i et lille omfang har givet antistoffet til teenagere, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd.

Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af de voksne patienterne får:
 • Nedsat appetit, træthed, temperaturstigning, reaktioner på indstiksstedet
 • Kvalme, opkastning, diarré
 • Hududslæt, hudkløe.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: BMS CA184-178 v.2.0. EudraCT 2012-002249-39, NCT01696045. Studiet er sponsoret af Bristol-Meyers Squibb.

 • Denne side er sidst opdateret: 28-11-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat