Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Luna (CLDK378A2301)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har udbredt ikke-småcellet lungekræft, som er såkaldt ALK-positiv, og du ikke tidligere er blevet medicinsk behandlet for udbredt sygdom, kan dette forsøg være en mulighed. I forsøget undersøger lægerne, hvad der virker bedst. Standard kemoterapi eller en ny lovende behandling med en såkaldt ALK hæmmer.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandling for lungekræft er normalt kemoterapi.

I forsøg på at forbedre udsigterne, når kræften ikke kan helbredes, er der udviklet nogle andre stoffer.

Et af disse stoffer er crizotinib. Det er en såkaldt ALK-hæmmer. Den bruger man til at behandle ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, men først når sygdommen er vokset efter kemoterapi.

Nu har man lavet et nyt forsøgstof kaldet LDK378, som er en ca. 20 gange stærkere hæmmer af ALK end crizotinib .

Undersøgelser tyder på, at denne behandling kan være effektiv mod ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, der ikke først er blevet behandlet med kemoterapi.

Formål Forsøget skal sammenligne virkningen af forsøgsstoffet LDK378 med standardbehandling med kemoterapi, når målet er at holde sygdommen i ro. Man undersøger også bivirkninger.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har såkaldt ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft og ikke kan opereres eller stråles rask
 • Du ikke har modtaget medicinsk behandling for kræftsygdommen. Du må dog gerne have modtaget medicinsk behandling af kræften, enten hvis den gjorde, at du kunne opereres/strålebehandles, eller du fik den umiddelbart efter en helbredende operation, og det er mere end 12 måneder siden, du afsluttede den medicinske behandling.
 • Man kan se udbredelsen af kræften på en CT scanning
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2).


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har haft såkaldt interstitiel lungesygdom
 • Du har symptomer fra metastaser i hjernen
 • Du har spredning til hjernehinderne (meningeal karcinose)
 • Du har modtaget strålebehandling mod lungen indenfor de sidste 4 uger
 • Du har modtaget strålebehandling andre steder på kroppen indenfor 2 uger
 • Du har bivirkninger fra strålebehandling
 • Du er blevet opereret indenfor 4 uger eller fortsat har men efter operationen
 • Du har haft en anden kræftsygdom indenfor de sidste 3 år
 • Du har haft en alvorlig hjertesygdom indenfor de sidste 6 måneder
 • Du har tarmgener, som gør, at du ikke kan optage tabletter
 • Du får visse typer af medicin.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Sådan foregår behandlingen Alt efter lodtrækning får du standard- eller forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandlingen består af tabletter. Du skal tage 5 tabletter dagligt.

Standardbehandling består af to forskellige typer kemoterapi (pemetrexed og carboplatin eller cisplatin). Det får du på hospitalet hver 3. uge i et drop. Du får kemoterapien ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

BEHANDLINGSSTOP OG KONTROL
Du kan få behandlingen så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Du får en CT eller MR scanning efter 9 ugers behandling. Herefter hver 6. uge indtil uge 33, og hvorefter du scannes hver 9. uge.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

Standard kemoterapi (samlede bivirkninger for pemetrexed, carboplatin og cisplatin):
 • Nyresvigt.
 • Forstyrrelse i saltbalancen
 • Høretab, varige skader på det indre øre, øresusen (tinnitus)
 • Muskelsmerter
 • Hårtab, hududslæt
  Forhøjet urinstof/urinsyre i blodet
 • Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader
 • Mundbetændelse, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, mavesmerter, påvirkning af leverens funktion
 • Træthed, nedsat appetit, kraftesløshed, feber
LDK378 (forsøgsstoffet)- følgende bivirkninger er set ind til videre:
 • Uregelmæssig hjertebanken.
 • Påvirket lungefunktion og nyrefunktion
 • Forhøjede levertal
 • Kvalme og opkastning, diarre og træthed


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Videnskabsetisk komite nr: H-4-2013-198. Herlev KFE nr LU 1402.

 • Denne side er sidst opdateret: 13-08-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat