Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ALCL 99

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Alle stadier, Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4, Ukendt stadie (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne behandling er til børn og unge under 22 med Non-Hodgkin lymfom af typen storcellet anaplastisk lymfom. Den skal forbedre prognosen for patienterne og reducere risikoen for tilbagefald.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Denne behandling er en tidligere forsøgsbehandling, der nu er blevet standardbehandling for storcellet anaplastisk lymfom.

Man holder forsøgsbehandlingen åben i Norden for fortsat at kunne følge helbredelsesraterne.Forsøgsbehandling som standardbehandling til børn.

En del standardbehandlinger til børn kører som forsøg. Det betyder ikke, at lægerne forsøger sig frem. Det betyder, at man har en fast måde at behandle på, men samtidig løbende indsamler data, så man har mulighed for at justere og fintune behandlingen.

I en standardbehandling er man oftest holdt op med at indsamle data, og behandlingens udvikling er stoppet. Det vil man helst undgå, når man behandler børn. Derfor holder man standardbehandlingen åben som et forsøg, så man er sikker på, at børnene til enhver tid får den bedst mulige behandling baseret på den nyeste viden.

Formål Behandlingen skal forbedre prognosen for storcellet anaplastisk lymfom og reducere risikoen for sygdomstilbagefald i centralnervesystemet

Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har Non-Hodgkin lymfom af typen storcellet anaplastisk lymfom
 • Man ikke tidligere har fået kemo- eller radioterapi (fraset glukokorticosteroid (binyrebarkhormon) i maximalt 8 dage)
 • Man er under 22 år.


Sådan foregår behandlingen Patienterne får en af følgende behandlinger, afhængig af deres sygdom:

PATIENTER DER HAR LYMFOM SOM KUN SIDDER I HUDEN (MAXIMUM 5 LÆSIONER):
Man observeres blot - uanset om læsionen er fjernet helt ved operation eller ej

PATIENTER MED LAVRISIKO LYMFOM (HELT FJERNET VED OPERATION)
Først får man kemostoffet cyclofosfamid, binyrebarkhormon samt intratekal kemoterapi. Derefter 3 intensive kemoterapiblokke med varierende kombinationer af høj-dosis methotrexate, ifosfamid, binyrebarkhormon, vinkristin, cytarabine, cyclofosfamid, etoposid og doxorubicin samt intratekal kemoterapi (dvs ind i rygsmarvsvæsken).

PATIENTER MED MERE UDBREDT SYGDOM:
Først får man kemostoffet cyclofosfamid, binyrebarkhormon samt intratekal kemoterapi. Derefter får man 6 intensive kemoterapiblokke med varierende kombinationer af høj-dosis methotrexate, ifosfamid, binyrebarkhormon, vinkristin, cytarabine, cyclofosfamid, etoposid og doxorubicin samt intratekal kemoterapi.

PATIENTER HVIS SYGDOM HAR SPREDT SIG TIL CENTRALNERVESYSTEMET:
Dette forekommer meget sjældent. Der er derfor ingen standardbehandling for disse patienter, som har behov for intensiv terapi rettet mod centralnervesystemet, herunder eventuelt strålebehandling.

Bivirkninger ved behandlingen Behandling gives i serier med ca. 3 ugers interval. 5-10 dage efter hver serie får patienterne stort set altid svær påvirkning af knoglemarvsfunktionen med behov for blodtransfusioner og stor risiko for infektioner (især med bakterier og svampe).

Desuden ses ofte diare, forstoppelse og mavesmerter og mundbetændelse med mundsmerter og behov for morfika og anden smertelindring.

Bivirkninger fra andre organer er almindelige men optræder ikke hos alle patienter, eller efter hver behandling.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. De fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: November 1999

 • Denne side er sidst opdateret: 13-02-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat