Gå til sygdomsliste

Prospektiv randomiseret undersøgelse af laparoskopisk ultralydskanning’s værdi ved laparoskopisk resektion af patienter med kolorektal cancer

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Kort titel Prospektiv randomiseret undersøgelse af laparoskopisk ultralydskanning’s værdi ved laparoskopisk resektion af patienter med kolorektal cancer

Forsøgets lange titel The value of laparoscopic ultrasound in patients undergoing laparoscopic resection for cancer of the colon or rectum

Overordnede formål At undersøge om brugen af laparoskopisk ultralydsskanning (LUS) vil ændre TNM-stadium for patienter visiteret til laparoskopisk operation for kolorektal cancer (CRC) og at undersøge, om kontrastforstærket LUS øger detektionsraten for levermetastaser.

Undersøgelsesdesign Et prospektivt, randomiseret multicenter studie.

Inklusionskriterier
  • Patienter visiteret til laparoskopisk operation for colon- eller rectumcancer. Tumor enten oplagt malign eller biopsiverificeret


Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
  • Århus Universitetshospital
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 16-12-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat