Gå til sygdomsliste

Sygdom Livmoderkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel AEZS-108

Forsøgets lange titel Randomiseret kontrolleret fase-3 forsøg der sammenligner AEZS-108 med Doxorubicin som anden linie behandling for lokalt fremskreden, recidiverende eller metastatisk endometrie cancer

Overordnede formål Sammenligne overlevelsen af patienter behandlet med AEZS-108 med patienter behandlet med Doxorubicin

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 28-01-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat